Dagens beslutning betyr at styringsrenten holder i ro i over en måned til, etter at den ble satt opp til 0,75 prosent i mars.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Rentekomiteen i Norges Bank vil øke renten ytterligere for å stabilisere prisveksten - inflasjonen - rundt målet på 2 prosent.

Uttalelsen til Norges Bank nå om en heving i juni er i tråd med signalene fra mars. Da gikk det mot ytterligere syv renteøkninger innen utgangen av 2023. I så fall vil styringsrenten være oppe på 2,5 prosent, som normalt gir en boliglånsrente på rundt 4 prosent.

Les også: Ekteparet fikk gjeldssjokk: - Reddet forholdet vårt

Varig høy

Komiteen er imidlertid opptatt av risikoen for at lønns- og prisveksten skyter fart her hjemme. Blir det utsikter til en mer varig høy prisvekst, kan renten bli satt raskere opp enn det renteprognosen fra mars tilsa.

Med andre ord kan det bli flere enn de syv varslede renteøkningene.

Norges Bank skriver nå at oppgangen i norsk økonomi fortsatte gjennom vinteren. Arbeidsmarkedet er stramt, og ledigheten er lavere enn anslått. Prisveksten internasjonalt har steget videre.

Les også: Ida Helene (32) prioriterte brus foran regninger: - Jeg vil ikke miste boligen

Importert prisvekst

Her hjemme har prisene økt noe mindre enn ventet den siste tiden. Men:

Stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover (se lenger ned i artikkelen). Rentene skal derfor økes gradvis. Ifølge ekspertmiljøene betyr det økninger hvert kvartal på 0,25 prosentpoeng.

Rentekomiteen i Norges Bank har denne gangen vært opptatt av at det er stor usikkerhet om konsekvensene for økonomien av krigen i Ukraina. Det er en risiko for at prisveksten internasjonalt øker ytterligere, samtidig som den økonomiske veksten svekkes.

Handelsbanken skrev på morgen at det er bredt forventet at styringsrenten holdes i ro på 0,75 prosent. Deres spådom på morgenen var Norges Bank vil gjenta budskapet om at den neste hevingen mest sannsynlig vil komme i juni.

Les også: Norges Bank har varslet syv renteøkninger: – Jeg er livredd

Intet nytt

DNB Markets skriver i sin morgenrapport at utviklingen siden mars tilsier det samme. Arbeidsledigheten har falt litt mer, kronen er svakere, og rentene ute har steget mye. Det samme har inflasjonen ute.

(Gårs)dagens møte i Norges Bank er et såkalt mellommøte, det neste ordinære møtet kommer i midten av juni. Det utarbeides derfor ingen nye økonomiske analyser nå. Handelsbanken poengterer at sentralbanken fremføre et nokså balansert budskap ved disse mellommøtene.

Men oppsummert mener bankens eksperter det er mer sannsynlig for at det kan gå mot enda høyere renter enn det Norges Bank signaliserte i mars. Blant annet er arbeidsledigheten lavere, og internasjonale har forventningene om enda høyere renter blitt markert sterkere.

Les også: Bankene skviser innskuddskundene: – Sleper fortsatt beina etter seg

Dobbel heving

Den amerikanske sentralbanken hevet onsdag kveld norsk tid styringsrenten med 0,50 prosentpoeng og sa samtidig at det kan komme flere slike hevinger fremover.

På den annen side har den underliggende prisstigningen - kjerneinflasjonen - i Norge vært lavere enn ventet. Isolert sett reduserer det behovet for å sette opp renten. Men det er et sterkt prispress i norsk økonomi, så Handelsbankens eksperter mener risikoen er størst for overraskelser om enda høyere renter.

Det gjelder primært på kort sikt og er et tema for det kommende og viktige rentemøtet i Norges Bank i juni.