Gå til sidens hovedinnhold

Norges Bank holder styringsrenten uendret - ingen renteendringer i sikte

Norges Bank venter uendrede renter i tiden fremover og spår en viss kronestyrking.

Rentedommen ble kjent nå kl 10. Det var ingen av ekspertene som ventet at Norges Bank på rentemøtet ville heve styringsrenten fra dagens nivå på 1,50 prosent. Styringsrenten er bankenes rente på innskudd i Norges Bank og styrende for de korte pengemarkedsrentene, som igjen påvirker boliglån med flytende rente.

- Slik vi vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressmelding. Beslutningen var enstemmig.

Gitt renteprognosen spår Norges Bank an gjennomsnittlig boliglånsrente vil holde seg på 3,1 prosent i årene fremover. Dette er et litt lavere anslag enn i forrige rapport fra september.

Den seneste prognosen for styringsrenten er ifølge Norges Bank om lag uendret fra forrige rapport. En svakere krone enn anslått tilsier isolert sett en høyere rentebane (se nedenfor).

Moderat vekst

På den annen side ser oppgangen i norsk økonomi ut til å være litt mer moderat enn tidligere lagt til grunn. Det tilsier ifølge sentralbanken isolert sett en litt lavere rentebane. Rentebanen er sannsynlighetene for fremtidig renteutvikling.

Årsaken er at pengemarkedsrentene, som er viktige signalrenter, for lån med flytende boliglånsrenter, ventes å ligge 0,35 prosentpoeng over styringsrenten, og ikke 0,4 prosentpoeng som tidligere anslått. Det er altså snakk om bare små justeringer.

Men pengemarkedsrentene er noe høyere enn i septemberrapporten. Den viktige 3-måneders pengemarkedsrenten ligger nå på rundt 1,85 prosent, altså 0,35 prosentpoeng over styringsrenten.

Norges Bank skriver at markedsprisingen indikerer at styringsrenten de nærmeste årene vil bli værende omtrent på dagens nivå.

Nær målet

Den viktige kjerneinflasjonen, som Norges Bank styrer renten etter, ventes de nærmeste årene å holde seg litt over målet på 2 prosent. Men en renteutvikling i tråd med prognosen anslås prisveksten å holde seg nær inflasjonsmålet i årene fremover. Men:

- Svekkelsen av kronen vil trolig bidra til en noe høyere prisvekst, sa Olsen på en pressekonferanse torsdag formiddag. Kronesvekkelsen vil få et litt større gjennomslag på prisene neste år. En svakere krone fører isolert sett til en høyere prisstigning, ettersom importpriser står for 30-40 prosent av den totale prisstigningen.

Renten er en viktig faktor for boligprisene. Adm. direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier i en kommentar at alt i alt bidrar rentepolitikken til det som ser ut til å kunne bli et bli et balansert boligår i 2020.

27 av 27

DNB Markets skrev i sin morgenrapport at ifølge nyhetsbyrået Bloomberg ventet alle av de 27 spurte analytikerne at Norges Bank ville holde styringsrenten uendret. I en kort kommentar i etterkant skriver meglerhuset at det er utsikter til en langvarig uendret rente. DNB spår uendret styringsrente ut 2021.

Sentralbanken har hittil i år hevet styringsrenten med til sammen 0,75 prosentpoeng, men signaliserte tidligere i høst langt på vei uendrede renter de kommende to årene.

Les også: DNB varslet kronesjokk - snur dagen før dagen

Bommet på anslagene

Norges Bank har flere ganger sådd en gradvis kronestyrking. Det har ikke skjedd.

- Norske kroner har ikke fremstått som den tryggeste havnen for internasjonale investorer. Så har vi påpekt omstillingsbehovet i norsk økonomi. Nivået på kronen er vesentlig svakere enn det vi la til grunn for ett år siden, sa Olsen på pressekonferansen om kroneanslagene.

Nordea Markets skriver i en kort kommentar at der er få nye signaler om at Norges Bank har løftet rentebanen.

Litt sterkere, så svakere

Et spenningsmoment har vært om Norges Bank gir noen nye signaler som påvirker kronen. Torsdag morgen måtte man i det profesjonelle valutamarkedet ut med ca 9,98 kroner for 1 euro. Kronen har styrket seg de seneste dagene etter en klar kronesvekkelse i oktober.

Kronen var så å si uendret mot euro etter at beslutningen ble kjent. Den styrket seg noe til drøyt 9,96 kroner, for så ved 10.40-tiden å falle tilbake til drøyt 9,98. Mot dollar ble kronen kl. 10.43 notert til rett under 8,97.

Dagens kronenivåer svakere enn det Norges Bank la til grunn i september, men at den styrker seg noe fremover. Vi skal imidlertid ikke tilbake til nivåene fra 2014, da man slapp unna med langt under 9 kroner for 1 euro.

Les også: Sjeføkonom er sikker på rentekutt neste år

Litt sterkere

Mot 1 dollar måtte man ut med 8,97 kroner, mens de proffe valutakjøperne fikk tak i 100 svenske kroner for 95,50 norske kroner. Kl.10.12 har kronen styrket seg til 8,96 mot dollar og til 95,35 kroner mot 100 svenske kroner.

En klart svakere krone enn ventet er et argument for å heve rentebanen. I tillegg har de internasjonale rentene steget litt siden rentemøtet i september, da Norges Bank kom med sin seneste rentebane.

Norges Bank legger til grunn en svak krone fremover. Rentedifferansen mot Norges handelspartnere ventes å holde seg. Denne differansen har i motsetning til i 2013 ikke ført til noen kronestyrking.

Les også: Sverige hever styringsrenten - nå er de i null

Små endringer

DNB spådde på morgenen at Norges Bank vil signalisere at renten mest sannsynlig blir værende på dette nivået den nærmeste tiden. Det stemte. Storbankens eksperter venter at rentebanen vil blir liggende marginalt lavere i første halvår neste år, mens det blir små endringer i rentebanen etter det.

DNB Markets skriver i morgenrapporten at de har grunn til å tro at markedene venter at rentebanen blir omtrent som før eller litt lavere.

Handelsbanken Capital Markets skrev i sin morgenrapport at slik de ser det, er en svak krone ikke et sterkt nok argument til å løfte rentebanen så mye at det blir større sannsynlighet for en ny renteøkning. Det ser altså ut til å stemme.

Kommentarer til denne saken