Dette var ventet, fordi dagens rentemøte er et såkalt mellommøte. Sentralbanken gjør ingen større analyser av norsk og internasjonal økonomi nå, det kommer ingen ny såkalt pengepolitisk rapport.

Disse rapportene kommer fire ganger i året, den forrige kom i september, den neste rapporten kommer i desember. Det er sensasjonelt og uforutsigbart om Norges Bank gjør noe utenom disse hovedmøtene, det hadde tatt markedet fullstendig på rentesenga.

Hovedstyret i Norges Bank skriver at at ny informasjon tilsier at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden rapporten i september.

Oppgangen fortsetter

Oppgangen i norsk økonomi fortsetter om lag som det Norges Bank til grunn i september. Den underliggende prisveksten har vært som anslått.

Hovedstyret legger også vekt på at usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. I tillegg er de internasjonale rentene svært lave. Det negative for de norske rentene er at den svake kronen gi høyere prisvekst fremover.

Men det meste tyder på at renteøkningene er over i denne omgang.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en kommentar.

DNB Markets skriver i en kommentar til tallene at de venter at Norges Bank vil holde rente uendret de nærmeste årene. Meglerhuset tolker den såkalte rentebanen til Norges Bank, sannsynlighet for videre renteutvikling, at uendrede renter er det mest sannsynlige utfallet frem mot 2022. De får støtte av Handelsbanken.

Toppen nådd

- Norges Bank gikk langt på rentemøtet i september i å signalisere at rentetoppen er nådd, og vi venter ingen nye signaler på rentemøtet torsdag, uttalte blant annet sjeføkonom Kari Due Andresen i Handelsbanken Capital Markets til Nettavisen Økonomi onsdag.

Det er imidlertid et par unntak: På mellommøtene i august, og spesielt i mai, sendte Norges Bank ut klare signaler.

Les også: DNB har en god nyhet til alle med lån

Brudd på tradisjonen

- Den eneste grunnen til at økonomene tviler noe nå, er signalene Norges Bank ga i august og mai. Men det var et brudd med tradisjonen om ikke å si noe, sier Due Andresen.

- På dette møtet venter vi at de holder seg til strategien, for nå er vi i en helt annen situasjon. Vi tror ikke det kommer noen nye signaler fra Norges Bank nå, sier Due Andresen.

Norges Bank har det seneste året hevet styringsrenten, bankenes innskuddsrente i Norges Bank, med 1 prosentpoeng. Den seneste renteøkningen på 0,25 prosentpoeng kom i september.

Alltid 0,25 prosentpoeng

Norges Bank endrer alltid renten med 0,25 prosentpoeng når de først gjør noe, enten det er renteøkninger eller rentesenkninger.

Styringsrenten påvirker nivået på de korte pengemarkedsrentene, som igjen er avgjørende for den renten du betaler på boliglån med flytende rente. Disse boliglånsrentene svinger i takt med markedsrentene og kan av bankene endres med seks ukers varsel.