Gå til sidens hovedinnhold

Norges Bank holder styringsrenten uendret

Norges Bank holder som ventet styringsrenten på 0 prosent.

Ingen av ekspertene hadde ventet at sentralbanken ville gjøre noe med styringsrenten. Denne ble på grunn av koronapandemien i vår satt ned til rekordlave 0 prosent.

– Slik vi vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding torsdag.

Norges Bank indikerte i sin pengepolitisk rapport 24. september at styringsrenten ville bli værende på dagens nivå de neste par årene, for så gradvis å øke.

Les også: Vi må regne med nullrente i lang tid fremover

Kraftig tilbakeslag

Sentralbanken skriver i pressemeldingen at norsk økonomi er inne i et kraftig tilbakeslag. Frem til nå har den økonomiske utviklingen langt på vei vært i tråd med anslagene i septemberrapporten.

Det vil si at aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg videre opp, men nivået er fortsatt lavere enn før pandemien. Selv om arbeidsledigheten har avtatt, er den fremdeles høy. Økt spredning av koronaviruset og flere smitteverntiltak ute og hjemme vil trolig bremse oppgangen i økonomien den nærmeste tiden.

Veksten i boligprisene har fortsatt. En lang periode med lave renter øker faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp.

Venter på klare tegn

«Komiteens vurdering er at det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres», heter det i pressemeldingen.

Rentemøtet i dag, formelt sett i går ettermiddag, er et såkalt mellommøte, der Norges Bank ikke utarbeider noen nye grundige analyser. Det er ytterst sjelden at sentralbanken kommer med nye signaler av betydning på slike mellommøter.

Handelsbanken Capital Markets skriver i morgenrapporten at Norges Bank kun publiserer en kort pressemelding som forklarer bakgrunnen for beslutningen. På disse mellommøtene holder sentralbanken seg vanligvis til strategien fra forrige rapport.

Les også: Han tilbyr norgeshistoriens laveste rente

Første kvartal i 2022?

Norges Bank har signalisert at første økning vil komme i 2022. DNB Markets skrev i en analyse mandag at det er en økende sannsynlighet for en renteoppgang fra første kvartal i 2022.

Ifølge den såkalte rentebanen til Norges Bank, det vil si sannsynlig renteutvikling, er det ingenting som taler for en oppgang allerede i 2021.

Men én faktor som taler for høyere renter, er den overraskende sterke boligprisveksten. Årsveksten i oktober på 7,1 prosent er høyere enn Norges Banks anslag og bidrar isolert sett til å trekke opp utlånsveksten.

DNB Markets skriver i sin morgenrapport torsdag at Norges Bank stadig må avveie en lav rente som stimulerer, mot oppbyggingen av finansielle ubalanser. Sistnevnte betyr høy utlånsvekst og for høy gjeld, spesielt hos husholdningene. Meglerhuset spådde på morgenen at det ikke var nok til noen nye signaler fra sentralbanken.

Kommentarer til denne saken