Gå til sidens hovedinnhold

Norges Bank holder styringsrenten uendret

Norges Bank rører ikke styringsrenten på 0 prosent. Første økning kommer i andre halvår.

Det var heller ikke ventet noen renteøkning. Handelsbanken Capital Markets skriver i sin morgenrapport at det er bredt forventet at Norges Bank ville holde styringsrenten uendret på null.

Norges Bank vil fortsatt ikke være presis på når den første rentehevingen kommer.

- Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i løpet av andre halvår i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Les også: IMF med fersk rapport - Norge får flere advarsler

Trenger lave renter

Rentekomiteen i Norges Bank mener det er behov for en fortsatt ekspansiv pengepolitikk, det vil si et lavt rentenivå som gir gass i norsk økonomi.

Rentekomiteen i vår sentralbank legger vekt på at lave renter bidrar til å bringe produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot mer normale nivåer. Det reduserer faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå.

Den underliggende inflasjonen - kjerneinflasjonen - er fortsatt over målet på 2 prosent. Men kronen har styrket seg, og utsikter til moderat lønnsvekst tilsier at inflasjonen vil avta fremover.

Les også: Kundeflukt etter DNB-planer: Konkurrent lokker med super-rente

Venter på klare tegn

Det er fremdeles usikkerhet om den videre gjeninnhentingen. Når det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, vil det igjen være riktig å heve styringsrenten gradvis fra dagens nivå.

Norges Bank skriver i meldingen at den økonomiske utviklingen langt på vei har vært i tråd med anslagene fra marsrapporten. Aktivitetene i norsk økonomi har tatt seg opp siden i fjor vår.

De seneste månedene har imidlertid strengere smittevern bremset oppgangen, og antall permitterte har økt. I det siste har smitten avtatt igjen. men første trinn i regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet er iverksatt. Det tilsier at den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp gjennom året.

Møtet i dag (formelt sett onsdag ettermiddag) er et såkalt mellommøte, det kommer ingen full tilstandsrapport fra sentralbanken om norsk økonomi.

Spenningen er knyttet til om Øystein Olsen & Co sier noe som kan gi hint om eventuelle endringer i renteprognosen i juni. Da kommer det neste ordinære rentemøtet.

Les også: Godt nytt for låntakerne - dette kan stoppe Norges Bank

Sier lite

Norges Bank varslet i mars fem-seks renteøkninger de nærmeste årene. Markedet er noenlunde delt på midten om den første økningen kommer i september eller desember.

Handelsbankens eksperter tror at Norges Bank vil si så lite som mulig denne gangen. 2021 har riktig nok startet svakere enn det sentralbanken har sett for seg, men utviklingen i arbeidsmarkedet har hentet seg inn igjen. Utviklingen er nå mer på linje med forventningene.

Handelsbanken skriver i rapporten at det viktigste for renteutsiktene ikke er perioden bak oss, men mulighetene for gjenåpning av økonomien. Og da står det Norges Bank sa i mars ganske så godt.

Når det gjelder tidspunktet for den første renteøkningen, venter Handelsbanken at september er litt for tidlig. Til det er risikoen knyttet til pandemien på kort sikt for stor. Spådommen er derfor at Norges Bank venter til desember med den første hevingen på 0,25 prosent.

Les også: Betalte kreditt med kreditt: - Du har brukt penger som en full sjømann

Passer på boligmarkedet

Det sterke boligmarkedet er en viktig grunn til at Norges Bank mest sannsynlig blir den første vestlige sentralbanken som setter opp styringsrenten etter pandemien. Men boligprisveksten avtar og vil falle fremover.

Skulle boligmarkedet dempe seg mer enn ventet framover, kan det ifølge Handelsbanken gi mindre press oppover på renten fremover.

Rentekomiteen i Norges Bank legger også vekt på at boligprisene har steget markert siden i fjor vår. En lang periode med lave renter øker faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp.