Fredagens rentekutt får Finansforbundet og Eiendomsmeglerforbundet til å be bankene sette ned utlånsrentene for sine kunder.

I henhold til finansavtaleloven må bankene varsle kundene ved endringer som kommer i kundens disfavør, som økt lånerente, minimum seks uker før endringen trer i kraft. Ved bedre betingelser kan derimot iverksettelsen skje med én gang.

Unntakssituasjon

– Vi mener at en positiv renteendring bør komme kundene til gode så fort det er praktisk mulig å gjennomføre. Dette er en unntakssituasjon, og da bør bankene ta det samfunnsansvaret og kostnadene som følger med, sier leder Vigdis Mathisen i Finansforbundet til NTB.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund slutter opp om Mathisens oppfordring. Han sier at den historisk lave styringsrenten vil stimulere aktiviteten og styrke boligmarkedet i en krevende tid.

– Vi forutsetter at bankene følger opp sentralbankens beslutning og setter ned sine utlånsrenter slik at dagens beslutning raskt kommer forbrukerne til gode, sier han.

Ekstraordinært møte

Kuttet kommer etter et ekstraordinært styremøte i Norges Bank. Det ordinære rentemøtet til Norges Bank torsdag 19. mars er avlyst. Normalt endrer sentralbanken renten på disse rentemøtene, men for tiden er ingenting normalt i norsk økonomi.

Norges Bank skriver i en pressemelding at ettersom Norges Bank satte ned styringsrenten i forrige uke, har situasjonen i norsk økonomi forverret seg ytterligere.

De korte markedsrentene falt ifølge sjefstrateg Erica Dalstø i SEB med 0,15 prosentpoeng etter at nyheten ble kjent i markedet. Disse rentene er mer avgjørende for de flytende boliglånsrentene enn styingsrentene.

Tiltakene for å begrense spredningen av koronaviruset gjør at en rekke virksomheter må stenge eller redusere aktiviteten. Mange arbeidstakere permitteres, og arbeidsledigheten har økt markert. Verdensøkonomien rammes i stadig sterkere grad, og oljeprisen har falt videre.

Les også: Mot jubel for låntakerne - boliglånsrentene kan stupe ned mot 1 prosent

Økende uro

Uroen i finansmarkedene har tiltatt, og høyere påslag i kreditt- og pengemarkedet gjør det dyrere for norske foretak å finansiere seg. Kronekursen har svekket seg kraftig.

Norges Bank vil løpende vurdere tiltak for å sikre at styringsrenten får gjennomslag til pengemarkedsrenten. Komiteen utelukker ikke at renten kan bli satt ytterligere ned.

Neste ordinære rentemøte er 6. mai, med pressekonferanse og offentliggjøring av rentebeslutning 7. mai.

Sentralbanken kuttet fredag 13. mars styringsrenten med 0,50 prosentpoeng til 1 prosent. Samtidig understreket sentralbanksjef Øystein Olsen at det kunne komme ytterligere kutt.

- Norges Banks viktigste bidrag er å bidra til stabiliteten i norsk økonomi. Vi er forberedt på å sette renten ytterligere ned. Det norske folk har i hvert fall ikke i min levetid opplevd en sånn situasjon, det er en unntakstilstand, sa Olsen på en pressekonferanse.

Les også: Dramatisk i finansmarkedet: Om kort tid setter Norges Bank norske renter til null

12 år tilbake

Vi må tilbake til finanskrisen i 2008 for å finne så store norske rentekutt i løpet av kort tid. I desember dette året satte Norges Bank styringsrenten (se forklaring nederst) ned fra 5,75 prosent til 4 prosent.

Sjeføkonomer i ulike banker har tatt til orde for at renten bør gå mot null i en svært ekstraordinær situasjon for norsk økonomi og resten av verdensøkonomien. Den amerikanske sentralbanken kuttet søndag 15. mars styringsrenten ned mot null prosent.

- Denne rapporten er ikke papiret verdt papiret den er skrevet på. Norges Bank kan godt kutte renten med ytterligere 0,50 prosentpoeng i neste uke eller neste måned hvis den vil. Selvsagt kan den det.

- Problemstillingen er at her beveger Norges Bank seg i helt ukjent farvann, uttalte blant annet sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets til Nettavisen etter det forrige rentekuttet.

Rentegulv

Styringsrenten er for øvrig den renten bankene får på sine innskudd i Norges Bank og kalles også foliorenten. Foliorenten har vært styringsrenten siden juni 1993.

Normalt er styringsrenten gulvet i det profesjonelle rentemarkedet: Markedsrentene på lån med kortere og lengre løpetider ligger noen tiendedeler over styringsrenten. Disse rentene styrer i stor grad rentene du får på ditt boliglån.