Gå til sidens hovedinnhold

Norges Bank: Mest sannsynlig renteøkning i juni.

Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på 1 prosent, men øker mest sannsynlig renten i juni.

Sentralbanken offentliggjorde sin rentebeslutning nå kl 10. Og beslutningen er altså å holde den såkalte styringsrenten (se nederst) uendret på 1 prosent.

Norges Bank skriver at hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsier at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt videre opp i løpet av det neste halve året.

– Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Les også

Utenlandske lastebiler slipper unna gigantbeløp i bompenger: – Det koster norske arbeidsplasser


Gradvis oppgang

Sentralbanken mener at utsiktene og risikobildet tilsier fortsatt en gradvis oppgang i styringsrenten. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. Her hjemme ser kapasitetsutnyttingen ut til å øke om lag som anslått, mens prisveksten har vært litt høyere enn ventet.

Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 1/19.

Norges Bank satte 21. mars opp styringsrenten ( se nederst) med 0,25 prosentpoeng til 1 prosent. Samtidig åpnet sentralbanken for inntil to tilsvarende økninger i år, men nedjusterte samtidig den såkalte rentebanen lenger frem i tid.

Normalt nivå

Sentralbanksjefen har også vært på besøk i Stortinget i dag for å orientere om pengepolitikken til Norges Bank. I sin orientering sier blant annet Olsen at planen er å bevege rentene gradvis mot et mer normalt nivå.

Prognosene Norges Bank kom med i mars, tilsi at styringsrenten ville bli hevet i løpet av det neste halve året. Videre var det utsikter til at styringsrenten ville øke til 1,75 prosent innen utgangen av 2022.

Det tilsier at gjennomsnittlig boliglånsrente kan øke fra 2,6 prosent i mars til rundt 3,5 prosent i løpet av den samme perioden.

Les også

Facebook stuper i Norge: - Ikke et sted vi vil være


Ikke like høyt

- Vi tror altså ikke renten blir like høy som i tidligere oppgangsperioder, sa Olsen til Stortinget.

Med en slik forventet utvikling i renten, venter Norges Bank at inflasjonen vil være nær målet i årene fremover. Samtidig anslås arbeidsledigheten å holde seg lav.

- Flere personer i jobb og utsikter til høyere lønnsvekst vil bidra til å løfte inntektene. Til tross for høyere renter, er det utsikter til at de fleste husholdningene får en bedring i kjøpekraften de neste årene, er det optimistiske budskapet fra Norges sentralbanksjef.

Les også

Giganttap for Plantasjen

Er forberedt

Adm. direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier i en kommentar at dagens rentebeslutning fra Norges Bank signaliserer ingen overraskelser.

- Husholdningene er forberedt på en moderat renteheving i løpet av året, og det er liten grunn til å frykte at dette vil skape ubalanser i boligmarkedet. Noen forbrukere vil få låne noe mindre til kjøp av bolig, dette vil bidra til å bremse prisveksten, sier Geving.

Han mener stabiliteten i boligmarkedet er avhengig av at sentralbanken går med små skritt fremover. Geving håper på en stø kurs som gir forutsigbare rammebetingelser for både boligkjøpere og boligselgere.

Les også

«Katastrofalt» norsk fall for Tesla


Dette har skjedd

Siden rentebeslutningen kom 21 mars, har følgende skjedd i rente- og valutmarkedet:

  • 3-måneders pengemarkedsrente (NIBOR) er marginalt opp fra 1,39 prosent til 1,41 prosent. Dette er en viktig referanserente for de flytende boliglånsrentene.
  • Renten på statsobligasjoner, som indirekte påvirker renten på fatsrentelån, er opp 0,05-0,17 prosentpoeng. Renten på de 5-årige statsobligasjonsrentene er mest opp.
  • Kronen har svekket seg mot euro fra 9,62 til 9,76, mot dollar fra 8,45 til 8,73.

Det var bare små bevegelser i rentemarkedet etter at rentebeslutningen ble kjent, som indikerer at signalene var som ventet. 3-måneders NIBOR ligger kl 10.30 på 1,40 prosent.

Det vil si, de profesjonelle veddemålsrentene i markedet med løpetid på tre måneder - de såkalte F.R.A-rentene - steg med 0,04-0.05 prosentpoeng , Kronen har svekket seg noe til 9,82 mot euro og til 8,78 mot dollar.

Styringsrenten er innskuddsrenten bankene får på plasseringer i Norges Bank og er gulvet i det offisielle norske rentemarkedet. Normalt ligger de korte pengemarkedsrentene, som er referanserente for flytende boliglånsrenter, rundt 0,4 prosentpoeng høyere enn styringsrenten, som i dagens rentemarked.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken