BANKPLASSEN (Nettavisen Økonomi): Det gikk som et flertall av ekspertene trodde - styringsrenten er satt opp. Men Norges Bank skriver i en pressemelding at renten mest sannsynlig blir værende på dette nivået den nærmeste tiden.

Nordea Markets skriver i en kort nyhetsoppdatering at Norges Bank høyst sannsynlig gir seg etter denne økningen. Den såkalte rentebanen, altså prognosen for rentene fremover, signaliserer ifølge meglerhuset at Norges Bank stort sett er ferdig med økningene.

Det er imidlertid litt større sannsynlighet for en økning neste år enn en nedgang, noe sentralbanksjef Øystein Olsen også presiserte fra talerstolen.

Les også: Lenge renter i været - utlendingene får skylden

Ifølge den nye rentebanen venter Norges Bank en styringsrente på 1,53 prosent om tre år, altså i praksis uendret mot dagens rente på 1,50 prosent. Det forrige sluttpunktet var på 1,67 prosent, noe som i praksis betydde at de ventet minst én renteheving til.

For boligmarkedet kan signalene om at nå er det stopp, være positivt. For ett år siden var signalet at styringsrenten kunne stige til 2,25 prosent. Nå kan den stoppe opp på 1,50 prosent eller 1,75 prosent. En god boliglånsrente ligger historisk drøyt 1 prosentpoeng over styringsrenten.

Overrasker

- Med dette overrasker Norges Bank husholdningene positivt. Det betyr at husholdningene på sikt kan belage seg på et lavere rentenivå enn man så for seg for ett års siden, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i en kommentar til økningen og de nye signalene.

Normalt følger bankene på med å endre flytende boliglånsrenter og innskuddsrenter kort tid etter en endring i styringsrenten. En renteøkning på 0,25 prosentpoeng tilsvarer i utgangspunktet 2500 kroner mer i renter i året før skatt for et boliglån på 1 million kroner, 5000 kroner for et lån på 2 millioner.

Les også: Så mye dyrere har lånet blitt

Best: 2,69 prosent

Huseierne skriver på sine hjemmesider at boliglånsrenten det seneste året med dagens økning har steget med 1 prosentpoeng. Det betyr 15.600 kroner i økning etter skatt for deg med 2 millioner kroner i lån, 1300 kroner i måneden.

Huseiernes rentebarometer for september viser at den beste renten man får på vanlige lån på to millioner nå er på 2,69 prosent effektiv rente. Etter renteøkningen forventer vi at de beste rentene ender opp rundt 2,95 prosent effektiv rente.

Særlig de som får rente godt inn på 3-tallet bør ifølge foreningen se seg om etter en annen bank. Bankene har ved renteøkninger seks ukers varslingsfrist når de endrer eksisterende boliglånsrenter. En økning kan derfor tidligst gjelde fra begynnelsen av november.

Les også: Slutt på rentemoroa - Storebrand med kraftig økning

Tar ikke igjen det tapte

Men bankene har ikke satt opp boliglånsrentene siden i fjor høst like mye som styringsrenten. Spørsmålet er om de vil gjøre det fremover.

- Vi har ikke lagt til grunn en gjeninnhenting av disse marginene fremeover, men vi legger til grunn at denne renteøkningen vil få fullt gjennomslag, sier Olsen til Nettavisen Økonomi.

Med andre ord regner med sentralbanksjefen med at bankene i snitt setter opp boliglånsrenten med 0,25 prosentpoeng

Ikke så ille

Norges Bank begrunner dagens renteøkning med at utsiktene samlet sett tilsier en litt høyere rente. Den underliggende prisveksten - den såkalte kjerneinflasjonen - er nær prismålet på 2 prosent.

Kapasitetsutnyttelsen i økonomien - altså hvordan vi utnytter ressursene - er noe over normalt. En svakere krone enn anslått har isolert sett trukket renteprogosen opp.

Norges Bank skriver i meldingen at prognosen for styringsrenten tilsier en litt mindre oppgang i enn det som ble anslått i juni. Prognosen tilsier en litt mindre oppgang i renten enn i forrige rapport.

Sentralbanksjef Øystein Olsen sa på en pressekonferanse torsdag at Norges Bank skal gå forsiktig frem i rentesettingen.

Stor sannsynlighet

- Sannsynligheten er stor for at renten blir liggende nær dette nivået fremover, sa Olsen fra talerstolen.

Les også: Norges Bank hever renten - ekspert ber deg ha is i magen

Det kan tyde på at det maksimalt blir en renteøkning til på 0,25 prosentpoeng, Nordea tolker det altså som at renteøkningene mest sannsynlig er over.

Den forrige renteøkningen kom i juni, mens Norges Bank som ventet holdt styringsrenten uendret på rentemøtet i august. Økningen er likevel den fjerde siden i fjor høst, da styringsrenten lå på rekordlave 0,50 prosent.

Bankenes innskuddsrente

Styringsrenten er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank og påvirker de korte pengemarkedsrentene, som igjen påvirker flytende boliglånsrenter.

Det som på forhånd talte for en økning, var blant annet at for øyeblikket går norsk økonomi godt. Utnyttelsen av ressursene i økonomien er noe over det som er normalt, altså er det et visst press. I tillegg er kronen svak.

Les også: Slutt på rentemoroa - Storebrand med kraftig økning

Før avgjørelsen er kjent i markedet, ligger den viktige 3-måneders pengemarkedsrenten på 1,62 prosent, etter å ha falt noe denne uken. I det profesjonelle valutamarkedet måtte man ut med 9,88 kroner for en euro. Kronen styrket seg noe til 9,85 etter at avgjørelsen ble kjent.

Normalt ligger denne 3-månedersrenten 0,4 prosentpoeng over styringsrenten, slik den gjorde før denne renteøkningen. De beste flytende boliglånsrentene ligger om lag 1 prosentpoeng over disse rentene. Men fremover spår Norges Bank en forskjell på bare 0,10-0,15 prosentpoeng mellom styringsrenten og pengemarkedsrentene.

- Vi legger fortsatt til grunn en normal forskjell, sier Olsen til Nettavisen Økonomi på spørsmålet om den lave differansen.

Smeller til i desember

Ekspertene var som nevnt i villrede foran dagens rentemøte om det ville bli en renteøkning eller ei. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets holdt i en morgenrapport fast på en uendret rente på 1,25 prosent, men at Norges Bank vil heve renten før årsskiftet. I så fall blir det i desember.

Signalene fra Norges Bank nå tyder på at det ikke vil skje.

Det profesjonelle rentemarkedet har priset inn en økning på bare 0,10 prosentpoeng, som tilsier at meningene er delte også her. Det betyr ifølge Haugland at markedsutslagene vil bli merkbare uansett utfall i dag. Så langt har det ikke skjedd.

Les også: Nordea venter en historisk svak krone i år

Tenker Norge

Norges Bank skal primært fastsette styringsrenten ut fra innenlandske forhold, men også skjele til hvordan det går internasjonalt. Det som talte mot en økning nå, var svake internasjonale økonomiske utsikter og renteforventninger, samt usikkerhet om handelskrigen mellom USA og Kina.

Den europeiske sentralbanken satte i forrige uke ned innskuddsrenten fra -0,4 prosent til -0,5 prosent.

I går kveld kom beskjeden om at den amerikanske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Denne kunngjøringen kom imidlertid etter at Norges Bank formelt tok sin beslutning onsdag ettermiddag.

- Men alt i alt rokker ikke disse beslutningene ved det vi har lagt til grunn, sa sentralbanksjef Øystein Olsen på torsdagens pressekonferanse.