*Nettavisen* Økonomi.

Norges Bank reagerer på børsbøter

Norges Bank vil ha en slutt på at Oslo Børs ilegger selskaper bøter som går rett i Børsens kasse.

31.05.06 11:44

Norges Bank går i en høringsuttalelse til Finansdepartementet til angrep på ordningen med at Oslo Børs gir overtredelsesgebyrer, og mener at disse ikke burde sanksjoneres av Børsen selv men av Kredittilsynet.

I høringsuttalelsen fra Norges Bank fremgår det også at de synes det er klart uheldig at Oslo Børs får pengene som blir inndrevet som gebyrer.

- Uansett mener Norges Bank det må fastsettes klart at betaling av ilagte overtredelsesgebyrer ikke skal tilfalle børsen eller markedet, men statskassen. Det synes i dag klart uheldig at det sanksjonerende organ skal ha direkte økonomisk interesse i omfanget av gebyrileggelsene, skriver Norges Bank i brevet til Finansdepartementet.

Oslo Børs skriver ut bøter til både selskaper og meglerhus som bryter med regler og reguleringer. Blant annet ble Opticom ilagt et overtredelsesgebyr på 880.000 kroner tidligere i år, mens meglerhuset Kaupthing fikk et gebyr på en halv million kroner, som siden ble halvert, etter at meglerhuset ved flere anledninger klarte å taste feil ordre inn i handelssystemet.

I fjor dro børsen inn 1,5 millioner kroner i gebyrer, mens de året før ila gebyrer på 1,6 millioner kroner.

Vil gi bort pengene
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem ved Oslo Børs forteller til NA24 iMarkedet at de er enige med mye av det Norges Bank skriver om sanksjoner i sin høringsuttalelse.

- Vi har vært oppmerksomme på denne problemstillingen siden børsen ble privatisert i 2001. Det var også en av begrunnelsene for at børsen i 2002 besluttet at gebyrer ut over dekning av kostnadene som Oslo Børs har ved å føre eventuelle saker frem til avgjørelse, ut over det som følger av det lovpålagte tilsynet med markedet, skal gå til formål som kommer hele det norske verdipapirmarkedet til gode, forteller Eikrem til NA24 iMarkedet.

Han forteller videre at børsen har foreslått at midlene som kommer inn via gebyrene skal kunne gå til Finansmarkedsfondet, men at det har blitt stilt spørsmål om vedtektene til fondet åpner for denne type tilskudd.

- Per i dag skal børsstyret bestemme eventuelle formål, men dette har foreløpig ikke vært en aktuell problemstilling da midler som har kommet inn til nå har vært vesentlig lavere enn kostnaden, opplyser Eikrem til NA24 iMarkedet.

Vil ha disiplinærnemnd
Eikrem forteller videre til NA24 iMarkedet at børsen har foreslått at det skal opprettes en egen disiplinærnemnd, uavhengig av børsen, som skal vurdere regelbrudd og ilegge eventuelle overtredelsesgebyrer.

- Dette krever en endring i børsforskriften og ligger til behandling i Finansdepartementet, sier Eikrem til NA24 iMarkedet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag