BANKPLASSEN (Nettavisen Økonomi): Norges Bank setter ned renten med 0,5 prosentpoeng, spår tunge tider og kommer med nytt anslag for boliglånsrenten. Sentralbanken viser til koronavirus-utbruddet som grunnen til kuttet.

Rentebeslutningen ble tatt på et ekstraordinært møte torsdag, og det var et enstemmig møte som sa ja. Konklusjonene i den seneste rapporten ble avsluttet 11. mars, altså før de dramatiske tiltakene regjeringen kom med i går.

Aldri opplevd noe liknende

Vanligvis kommer rentekutt bare på fast oppsatte rentemøter, og det var ventet at rentekuttet først ville komme på rentemøtet neste torsdag. Dette rentemøtet er nå avlyst. Det er første gang siden finanskrisen at Norges Bank gjør slike grep utenfor oppsatte møter. Det kommer til å bli intens møtevirksomhet i ukene fremover.

- Norges Banks viktigste bidrag er å bidra til stabiliteten i norsk økonomi. Vi er forberedt på å sette renten ytterligere ned. Det norske folk har i hvert fall ikke i min levetid opplevd en sånn situasjon, det er en unntakstilstand, sa sentralbanksjef Øystein Olsen på en pressekonferanse fredag.

I tillegg til koronaviruset har vi oljeprisfallet, som kommer på toppen.

Dialog

Olsen mener det var riktig å handle nå, uavhengig av det Finansdepartementet og regjeringen kommer med av andre virkemidler og den annonserte tiltakspakken.

Han sier det har vært en dialog med departementet om usikkerheten som råd, men ikke om rentesettingen eller annen virkemiddel bruk.

For å sikre bankene rimelig likviditet tilbyr Norges Bank 3-måneders lån fra og med i dag til styringsrenten, altså 1 prosent. Det skal dempe markedsrentene.

Verdiløst

Men sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets mener den seneste rapporten til Norges Bank ikke er verdt papiret den er skrevet på. Til det er usikkerheten for stor. Konfrontert med det svarer Olsen at informasjonen endrer seg fra dag til dag, og at det som kom i går, kunne ha endret konklusjonene.

- Har det noen mening å gi anslag for renteutviklingen fremover når usikkerheten er så stor?
- Ja, det mener jeg. Vi gir et signal om at rentene kan bli satt ytterligere ned, og renten virker fortsatt. Og mulighetene er større for at det kan gå verre enn det vi sier enn an det går bedre. Nedsiderisikoen er større, svarer Olsen.

Det er altså muligheter for at rentene settes ned med mer enn 0,25 prosentpoeng fremover, slik sjeføkonomene spår.

Sterkt preget

Det er uvanlig at sentralbanken endrer styringsrenten med et halvt prosentpoeng, det vanlige er 0,25 prosent. Sist gang renten ble satt ned med 0,5 prosentpoeng var i desember 2011.

Les også: Endelig gode korona-nyheter som gir håp om at vi kommer raskt igjennom krisen

«Norge er sterkt preget av utbruddet av koronaviruset, covid-19. De viktigste tiltakene for å begrense konsekvensene av virusutbruddet er de som begrenser smitten og redder liv», skriver sentralbanken.

Norges Bank venter at på kort sikt vil aktiviteten i norsk økonomi reduseres betydelig som følge av virusutbruddet.

Les også: Folkehelseinstituttet: - Folk i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet

«Mange bedrifter er allerede negativt påvirket. Det er kommet flere varsler om permitteringer, og arbeidsledigheten ventes å øke. Et markert fall i oljeprisen bidrar også til å svekke de økonomiske utsiktene», heter det i meldingen.

Venter flere kutt

Sentralbanken skriver videre at det er betydelig usikkerhet om varigheten og konsekvensene av virusutbruddet, og det er en risiko for et markert tilbakeslag i økonomien. De sier dermed at det kan komme ytterligere kutt.

Prognosen for styringsrenten avtar til nær 0,75 prosent i løpet av året for så å øke noe.

Boliglånsrenten anslås å avta fra omkring tre prosent i første kvartal til i overkant av to prosent mot slutten av året.

Les også: I dag fikk nordmenn den første testen på hvor korona-solidariske vi kan være. Det endte med strykkarakter

Det legges til grunn at aktiviteten i norsk økonomi svekkes betydelig de neste kvartalene som følge av virusutbruddet.

Veksten anslås å ta seg noe opp mot slutten av året etter hvert som tiltakene
for å begrense smitten trappes ned.

«En lavere rente kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi. Det vil likevel kunne dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for mer langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting», heter det.

Ikke overrasket

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets er ikke overrasket over kuttet.

- Nei, dette kuttet måtte komme. Alle sentralbankene gjør nå det de kan, og 0,25 prosentpoeng var for lite. Et kutt på 0,50 prosentpoeng er som ventet, i tillegg kommer Norges Bank med andre tiltak.

- Dette viser alvorligheten i situasjonen, og Norges Bank sier at de følger med på utviklingen. Sist gang oljeprisen falt så mye kuttet sentralbanken renten til 0,50 prosent, og det kan godt hende denne gangen også, sier sjeføkonomen.

Kronen styrket seg umiddelbart på kuttet og noteres nå til 11,18 kroner mot euro og cirka 10 kroner mot dollar. Siden torsdag har kronen styrket seg med over 1 prosent mot de to nøkkelvalutaene.