BANKPLASSEN (Nettavisen Økonomi): Det er den tredje rentehevingen på 10 måneder. Torsdagens beslutning var enstemmig.

Dermed gjør sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret i Norges Bank det ekspertene hadde regnet med. Styringsrenten i Norges Bank er innskuddsrenten til bankene i sentralbanken og gulvet i det profesjonelle rentemarkedet.

- Slik vi vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året, sier sentralbanksjefen i en pressemelding. Norges Bank skriver at prognosen for styringsrenten innebærer en litt raskere renteoppgang det nærmeste året enn anslått i forrige rapport.

Stor sannsynlighet

Økonomene er noe uenige om neste renteøkning kommer i september eller i desember. Formuleringen fra Norges Bank nå kan tyde på en raskere økning.

Nordea Markets tror renteøkningen kommer i september, ifølge en kort markedskommentar, det er 80 prosent sannsynlighet for dette. Det er "helt sikkert" med en renteøkning senest i desember.

På spørsmål fra Nettavisen Økonomi om hvilken enkeltfaktor som påvirket den noe kraftigere rentebanen, svarte Olsen at det er summen av faktorene de vurderer.

Meglerhuset skriver at det er 50 prosent sannsynlighet for en renteøkning i 2020. Med andre ord er det helt åpent om Norges Bank stopper renteøkningene etter det som ventes til høsten.

Holder på 1,75 prosent

Men sentralbanken holder på at ved utgangen av 2022 vil rentebanen ligge i underkant av 1,75 prosent. Det betyr at renteutsiktene litt lenger frem er lite endret, som tilsier inntil to ytterligere økninger de nærmeste to-tre årene.

Spådommen for boliglånsrenten er at denne øker 2,6 prosent i første kvartal i år til 3,4 prosent i 2022. For et lån på 2 millioner kroner betyr det i utgangspunktet merutgifter på 16.000 kroner i året før skatt, 1333 kroner i måneden.

Når det gjelder kronen, venter sentralbanken at den vil styrke seg noe fremover, men vil holde seg litt svakere enn det som ble anslått i forrige rapport. Det skulle tyde på at kronen ikke er i veien for videre rentehevinger.

Gjeldsveksten har nå vært vedvarende høyere enn inntektsveksten til husholdningene. Norske husholdninger ligger på verdenstoppen i gjeld per innbygger. På spørsmål fra Nettavisen Økonomi når dette blir et stort problem, svarer Olsen:

- Vi har hatt denne situasjonen tilbake til 90-tallet. Det har gått bra lenge, og jeg er fortsatt bekymret, men det er vanskelig å være presis på når dette blir et problem.

Svakere enn ventet

- Kronen er svakere enn ventet, men usikkerheten taler for å gå varsomt frem. Vi er blitt overrasket over at kronen har beveget seg svakere enn det vi har lagt til grunn, Kronen er helt åpenbart påvirket av risikobildet internasjonalt, understreket Olsen på pressekonferansen.

Et tema blant økonomene er hvor mye sterke innenlandske forhold skal veie kontra den svake internasjonale utviklingen.

- Vi setter renten ut fra norske forhold, hensyntatt utviklingen ute, og vi legger som forrige gang vekt på at det er en nedsiderisiko internasjonalt, sa Olsen. Det betyr at det er større sannsynlighet for dårligere utsikter ute enn bedre utsikter.

Men kronen gikk rett til værs etter rentedommen fra sentralbanken.

Norges Bank skriver ellers i rapporten at oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Sysselsettingen øker, og kapsitetsutnyttingen ser ut til å være noe over normalt nivå. Den underliggende prisveksten er litt høyere enn prismålet på 2 prosent.

Demper prisveksten

Men Norges Bank tror prisveksten vil avta til 2 prosent, og at en sterkere krone trolig vil bidra til å dempe prisveksten.

Ekspertene er uenige om i hvor stor grad rentene skal brukes til å styre veksten i boligmarkedet.

- Dagens renteøkning kommer ikke overraskende, og vil ikke få umiddelbare utslag i boligmarkedet. Selv om styringsrenten er hevet fra 0,5 prosent i september 2018 til 1,25 prosent i juni 2019, vil de fleste husholdningene få en inntektsutvikling i 2019 som kompenserer for renteøkningen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i en kommentar torsdag formiddag.

Saken oppdateres.