*Nettavisen* Økonomi.

Norges Handels- og Sjøfartstidende reddes igjen og igjen av DN

FLERE TILTAK: Konsernsjef Hege Yli Melhus ASK i NHST Media Group har måttet kutte mye for å kompensere for inntektsfallet.

FLERE TILTAK: Konsernsjef Hege Yli Melhus ASK i NHST Media Group har måttet kutte mye for å kompensere for inntektsfallet. Foto: (nhst)

Norges Handels- og Sjøfartstidende har hatt svake resultater i 20 år. Uten Dagens Næringsliv er tallene helrøde.

Nettavisen Økonomi har gått gjennom regnskapene og resultatet til NHST Media Group AS, som er det formelle selskapsnavnet, på hele 2000-tallet. Tallene er ikke lystige når vi holder flaggskipet Dagens Næringsliv (DN) utenom, som hele tiden har vært pengemaskinen og reddet bunnlinjen.

Nettavisen gjennomgåelse av årsrapportene viser blant annet at:

  • Det samlede overskuddet til NHST Media Group i årene 2000-2019 er på beskjedne 155 millioner kroner etter skatt. Det gir en gjennomsnittlig fortjenestemargin på marginale 0,8 prosent av en snittomsetning i perioden på ca 1 milliard. Samlet driftsresultat er 305 millioner (kolonnen til venstre i tabellen under).
  • Men, holder vi Dagens Næringsliv utenfor, er det samlede driftsunderskuddet på 2000-tallet hele 635 millioner kroner. NHST har ifølge Nettavisens beregninger i årene 2000-2019 ALDRI gått med overskudd hvis vi holder DN og norske publikasjoner utenfor (kolonnen til høyre).
  • I de verste årene 2013 og 2014 var driftsunderskuddene ekskl. DN respektive 85 millioner kroner og 67 millioner.
  • DN har derimot bidratt med 900 millioner kroner de seneste 20 regnskapsårene og flere år hatt driftsmarginer over 10 prosent, altså driftsresultatet i prosent av omsetningen.


Noe av den enorme forskjellen mellom konsernresultatet og DNs resultat kan selvfølgelig skyldes at kostnader knyttet til konsernfunksjoner og fellestjenester kun belastes sentralt. Men underskuddene er likevel påfallende.

Les også: To sentrale DN-redaktører går av

Egenkapitalen borte

2019 var totalt et dårlig år for NHST med 56 millioner kroner i underskudd før skatt for hele konsernet. Årsberetningen for fjoråret er ennå ikke klar der det er detaljer om enkeltenhetene.

Men etter de svake førstekvartalstallene i år med et underskudd etter skatt på 94 millioner kroner, var den bokførte egenkapitalen i konsernet tapt. Forpliktelsene overstiger den antatte verdien av eiendelene med 20 millioner kroner.

Hege Yli Melhus Ask tok over som konsernsjef i NHST Media Group i 2018 etter å ha vært konserndirektør i Gjensidige.

Ask vil ikke kommentere regnestykket om inntjeningen på 2000-tallet, fordi hun ikke har gjort det samme selv. Hun viser i stedet til at konsernet gjennom 2018 og 2019 ikke var lønnsomt. Samlet underskudd etter skatt utgjorde 64 millioner kroner.

- Derfor ble det gjort betydelige restruktureringer i samtlige selskaper. I 2019 var det forbedring i den underliggende driften totalt når vi ser bort fra engangseffekter, og i de to første månedene i år var utviklingen positiv før koronaviruset hadde effekt.

Kjempeimponert

- Jeg er kjempeimponert over det arbeidet medarbeiderne har gjort gjennom 2019 for å få oss tilbake til lønnsomhet. NHST Media Group skal være et lønnsomt konsern, der vi skal fortsette å investere for å videreutvikle de ledende posisjonene våre i markedet, sier konsernsjefen til Nettavisen Økonomi.

Men 26 ansatte i Dagens Næringsliv måtte slutte i fjor høst, til tross for at DN har vært pengemaskinen i konsernet.

- Det virker jo merkelig?
- Alle selskaper må omstille seg, og det var behov også i DN for å gjøre noe med lønnsomheten.

- De tiltakene vi gjennomførte i 2019, gjorde oss bedre rigget for å møte koronakrisen og konkurransen innenfor næringslivsjournalistikken fra nye og eksisterende medier. Vi kan møte koronakrisen på en helt annen måte nå enn uten disse tiltakene, svarer Ask.

Les også: Kraftig annonsefall for Schibsted - varsler 500 mill. i kutt

Trøfler

Sjefredaktør Amund Djuve i DN uttalte til Aftenposten i fjor høst at å sammenligne E24s klikkbaserte gratisjournalistikk distribuert via VG med DNs kvalitetsjournalistikk, i beste fall var som om å sammenlikne poteter og trøfler.

- Hva synes du om den sammenlikningen?
- Det må Amund stå for. Det jeg kan si, er at vi veldig stolte av næringslivsjournalistikken til DN og deres evne til å sette dagsorden igjen og igjen. Dette vil vi fortsette med fremover. DN setter leserrekorder nesten ukentlig med kritisk og god journalistikk.

- Vi opplever at DN er ledende innenfor næringslivsjournalistikk, og den posisjonen skal vi forsvare. Jeg er veldig imponert over hvor god journalistikk som lages i koronakrisetiden og innsatsen til medarbeidere og ledere. Jeg er glad for at vi var tidlig ute og gjennomførte tiltak, svarer konsernsjefen.

Les også: Amedia leverer solide tall - men melder om brutal koronaeffekt

Mye grått

NHST-konsernet i 2019 og 2020 er naturlig nok ikke det samme som for 20 år siden. I 2013 kjøpte NHST 49 prosent av aksjene i Morgenbladet og i 2016 den resterende delen. Men Morgenbladet har aldri vært noen pengemaskin, et typisk resultat er én million kroner i året.

Ser vi på segmentet «Globale publikasjoner», omfatter det internasjonale bransjepublikasjoner: TradeWinds, Upstream, Intrafish og Recharge, men også de to norske publikasjonene Fiskeribladet og Europower.

Globale publikasjoner hadde i årene 2008-2018 et samlet driftsresultat på marginale 4 millioner kroner. Men for dette segmentet er lønnsomheten klart bedret siden 2015, med driftsmarginer fra 3 til 5 prosent.

Tapssluk

NHST Media Group solgte for snaue to år siden ett tapssluk. Nautisk Forlag utgir sjøkart og ble i tredje kvartal 2018 solgt til Storm Geo.

Sjøkartforlaget tapte i perioden 2005-2018 bortimot 70 millioner kroner, etter blant annet store underskudd i 2016 og 2017. I 2017 måtte forlaget skrive ned verdiene med hele 26,5 millioner kroner. Verdiene var altså overvurderte.

Og nedskrivninger har gjentatt seg, som indikerer at de bokførte verdiene i regnskapet er for høye og ikke kan forsvares. Høsten 2018 kjøpte NHST via datterselskapet MyNewsdesk medieovervåkningsselskapet Mention Solutions. Selskapet utvikler verktøy for å overvåke nettmedier og sosiale medier.

Koronanedskrivning

Ved utgangen av 2018 utgjorde goodwill på Mention Solutions SAS hele 129,4 millioner kroner. Men i første kvartal i år måtte NHST skrive ned verdiene på Mention med hele 81 millioner kroner. Det bidro sterkt til konsernunderskuddet.

Den store nedskrivningen ble i kvartalsrapporten begrunnet med koronaviruset og fallet i oljeprisen. Det gjør at markedsutsiktene og vekstmulighetene for Mention på kort sikt er vesentlig svekket.

- Mention opererer i et marked som er i kraftig vekst. Men da koronaviruset kom, måtte de som mange andre tilpasse sine planer. Det er gjennomført betydelige kostnadsreduksjoner i selskapet og en rekke forbedringstiltak, og det kom inn ny administrerende direktør i slutten av 2019.

- Planene er lagt, og jeg har god tro på inntjeningspotensialet på sikt, forsvarer Ask kjøpet.

Komfortabel

Konsernsjefen sier også hun er komfortabel med likviditeten i NHST, hvordan det klarer å håndtere de løpende utbetalingene.

Men et drøyt år etter at hun tok over sjefsstolen, kan Ask altså konstatere at konsernet hun leder, har tapt den bokførte egenkapitalen.

- Hvor alvorlig er det?
- Vi har gjort en rekke grep gjennom 2019 for å bedre utviklingen i forbindelse med koronaviruset. Det har vært en forbedring i driftsresultatet før avskrivninger i første kvartal med 10 millioner kroner sammenliknet med fjoråret. Vi var tidlig ute med å kutte kostnader på over 100 millioner i år, så vi er komfortable med situasjonen.

Ansettelsesstopp

- Vi har innført ansettelsesstopp og midlertidige lønnsreduksjoner, iverksatt permitteringer, og har lavere administrasjonskostnader. I tillegg har det vært nedbemanning i Mention, svarer Ask.

NHST Media Group skriver i beretningen for første kvartal at de reelle verdiene i konsernet klart overstiger forpliktelsene. Det betyr at styre og ledelse mener det er eiendeler som er mer verdt enn det de er bokført til.

Ask vil ikke gå inn på hvilke konkrete eiendeler det gjelder. Hun sier det er gjort en grundig vurdering ved å summere opp verdien av de enkelte enhetene.

Men merverdiene kan ikke ligge i de kortsiktige eiendelene, omløpsmidlene. Disse utgjorde ved kvartalsskiftet 326 millioner kroner. Det utgjør 45 prosent av totale aktiva, eiendelene, og består av bankinnskudd og kortsiktige fordringer

NHST eier ikke bygningen de holder til i, Akerselva Atrium, der det kunne ha vært skjulte reserver. Og over 30 prosent av verdiene i NHST-konsernet er såkalte immaterielle langsiktige eiendeler, som goodwill. Ask vil ikke utdype goodwill-verdiene i konsernet.

Les også: Nedtur for Dagens Næringsliv-eier - ullen om bemanningskutt

Hvor er verdiene?

Goodwill er ikke noe fysisk, men forskjellen mellom det man betaler for kjøp av en bedrift og identifiserbare materielle og immaterielle eiendeler.

Bedriften antas å ha noe man vil betale litt ekstra for, som et godt varemerke, en god markedsposisjon eller unik teknologi, eller svært attraktive kunder. Spørsmålet blir hvor reell goodwill er i disse dagene, etter den store nedskrivningen på Mention, hvor ligger merverdiene?

NHST førte i 2018 opp goodwill-verdier for MyNewsdesk og Morgenbladet. Kunst og firmahytte var ved utgangen av 2018 bokført til 7,5 millioner kroner, påkostninger til 6,2 millioner, maskiner og utstyr 6,6 millioner kroner.

Videreutvikling

- Hvordan vil du beskrive oppkjøpene NHST-konsernet har gjort de seneste årene, dere hadde store nedskrivninger også i 2017?
- Vi er avhengig av å utvikle oss som konsern og investere i både eksisterende og nye aktiviteter. For noen av virksomhetene tar det litt tid før de oppnår resultater. Da vi kjøpte MyNewsdesk i 2008, omsatte de for 16 millioner svenske kroner, og de omsatte i 2019 for 230 millioner svenske kroner.

- Resultatet før avskrivninger var på over 30 millioner. Det viser at vi også kan ha betydelig verdiskapning på nye områder, svarer Ask.

NHST Media Group omsettes på den såkalte NOTC-listen, listen over unoterte aksjer. Markedsverdien her er 133,7 millioner kroner, men det har ikke vært omsetning i den svært illikvide NHST-aksjen siden november i fjor.

Sløve Olsen og Must

To store eiere har i mange år godtatt de svake konserntallene. Det er Bonheur ASA med 54 prosent av aksjene og finansmannen Erik Must med 21,7 prosent gjennom sitt investeringsselskap.

Bonheur er det børsnoterte holdingselskapet til shippingfamilien Olsen, og rederarvingen Anette Olsen er styreformann i NHST.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.