Norfund, som er eid av Utenriksdepartementet, investerer i ny fornybar energi i u-land.

Fondet har for første gang analysert klimaeffekten av de samlede investeringene de selv har gjort i bygging av ny (og utvidelse av eksisterende) fornybar energi – inkludert investeringer som fondet har solgt videre til andre investorer.

Ifølge Norfund viser analysen at disse investeringene nå bidrar til å unngå utslipp på 8 millioner tonn i året.

Til sammenligning tilsvarer dette utslippene fra samtlige personbiler og tunge kjøretøy i Norge i 2018, eller 170 prosent av utslippene til alle norske personbiler.

Norfund omtaler seg selv som «Norges mest effektive klimatiltak»:

– Det er vel tvilsomt om noe annet norsk tiltak har bidratt til en mer kostnadseffektiv reduksjon i klimagassutslipp, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund til Nettavisen.

God avkastning

For det økonomiske er det heller ikke noe å si på:

Selskapet opplyser til Nettavisen at de har hatt en årlig avkastning på syv prosent (IRR). Til sammenligning har Oljefondet i samme periode hatt en årlig avkastning på 5,8 prosent.

For å stanse klimaendringene innenfor verdenssamfunnets mål om 1,5 grader, har verden et karbonbudsjett som angir totalt antall tonn CO2 som kan slippes ut før man når netto null. Dette budsjettet er snart brukt opp, sier Norfund:

– Det er nå åpenbart at ett av de viktigste slagene i kampen for å stanse klimaendringene nå står i utviklingslandene, som er avhengig av mer energi for å vokse ut av fattigdom, og der valget står mellom fossile eller fornybare kilder. Ved å gi tilgang til risikokapital, kan vi gjøre det økonomisk rasjonelt for dem å velge fornybart, sier Thorleifsson.

Les også: Se den forbløffende prisutviklingen: Solceller og vindkraft slår knockout på kullkraft

Klar plan

Verdensbanken har anslått et behov for investeringer i sol- og vindkraft på 900 milliarder dollar fram mot 2025 for å møte utviklingslands energibehov. For å bidra med noe som monner, må det derfor mobiliseres kommersielle investeringer, forteller Norfund:

– Når Norfund typisk går inn med under 35 prosent eierandel, og bidrar til at prosjekt blir levedyktig, utløses ofte, i tillegg til øvrig egenkapital, en belåning på ca 70 prosent. Det betyr at hver krone som legges inn, kan utløse det tidobbelte i total kapital. Norfunds gjennomsnittlige årlige avkastning på 7 prosent fra energiinvesteringene gjør det også mulig å bruke kapitalen flere ganger, sier Thorleifsson.

– Urettferdig

– Det er selvsagt urettferdig å fortelle fattige land at de ikke kan bygge sin vekst på samme teknologi som rike land gjorde før dem. Men det er umulig å stanse klimaendringene om også verdens fattigere land bygger sin vekst på kull og olje. Og klarer vi ikke å nå 1,5 graders målet, vil det være de fattigste landene selv som rammes hardest.

Her har blant andre Norge et ansvar, mener Thorleifsson:

– Verdens rike land må derfor bidra til at det blir lønnsomt og mulig for de fattigste å velge fornybare energikilder. Å sikre tilgang på rimelig og risikovillig kapital er en hovednøkkel her.

Les også: Ferske tall: Så mye penger gir Norge bort

Applauderer

Den uavhengige miljøstiftelsen ZERO er blant dem som har sett på tallene i Norfund sin analyse, og de mener beregningene ser rimelige ut.

– Tallene viser at Norfunds investeringer i fornybar energi gjør at vi slipper store utslipp. Det er utrolig viktig, sier nestleder i ZERO, Dagfrid Forberg til Nettavisen.

– At det kommer som et resultat av at de investerer for å skape jobb og tryggere liv i utviklingsland er bare vinn-vinn, fortsetter hun.

I dag er Norfund stort sett finansiert av bistandsbudsjettet. ZERO mener Norfund bør få et eget klimamandat. I praksis vil dette bety at norske myndigheter gir Norfund i oppgave å gjøre investeringer i fornybar energi i områder hvor det vil bety aller mest, og at Norfund blir målt på unngåtte utslipp.

Les også: Norfund-svindlerne har manipulert begge sider

Klimatiltak er ikke nødvendigvis automatisk kostbart for samfunnet, mener ZERO:

– Norfund går inn når det høy risiko og tidlig i prosjektet, og så kan de trekke ut kapitalen når for eksempel solkraftverket er oppe og står, og det er lettere for andre investorer som har en annen risikoprofil å gå inn, sier Forberg.

Denne tidlige risikokapitalen er fortsatt mangelvare, så her kan Norge bidra til å gjøre en forskjell, mener ZERO.

Mer effekt av hver krone

Ved å inkludere prosjekter Norfund har solgt seg ut av, gir den nye analysen et bedre inntrykk av fondets klimabidrag.

– Norfund vil framover søke å få enda mer effekt ut av hver krone, ved å selge oss ut av energiprosjekter som er oppe og går, og bruke kapitalen til nye investeringer som får på plass mer energi, sier Thorleifsson.

Les også: Slakter regjeringens havvind-prosjekter: – Et piss i havet

Scatec Solar og KLP er blant norske investorer i markedet, men flere bør se mulighetene, ifølge den administrerende direktøren:

– Vi skulle gjerne her sett mer norsk kapital og industriell kompetanse investert inn i disse markedene, sier Thorleifsson.

– Store muligheter

Vind- og solenergi er nå rimeligere enn fossile alternativer i stadig flere markeder forteller Norfund, men all fornybar teknologi krever større investeringer:

– Ved å investere i fornybar energi-prosjekter som mangler tilgang på kapital, bidrar Norfund til at utviklingsland kan vokse ut av fattigdom, uten at utslippene øker tilsvarende.

Fondet har siden oppstarten utvidet sin fornybarportefølje til å inkludere stadig flere teknologier og løsninger. Det begynte med større vannkraftanlegg, i samarbeid med Statkraft. Senere har fondet bygget storskala sol, blant annet i samarbeid med Scatec Solar, og også gjort større vindkraftverk. Nå har Norfund også nye satsninger på desentraliserte løsninger, både direkte til husholdninger, gjennom såkalte minigrids og direkte til bedrifter.

– Mulighetene er store og behovet for kapital enormt, sier Thorleifsson.