Gå til sidens hovedinnhold

Norges oljehovedstad kutter ut oljeaksjer: - Helt feil signal å sende ut.

Kvitter seg med oljeaksjer under finansreglementets «etiske retningslinjer». Frp raser, mens MDG jubler.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) På samme måte som Norge har Oljefondet, Statens pensjonsfond utland, forvalter Stavanger kommune innbyggernes egne spare- og pensjonspenger.

Da politikerne i kommunestyret til oljehovedstaden før jul skulle vedta kommunens eget finansreglement, stemte samtlige partier med unntak av Frp for å kvitte seg med kommunens investeringer knyttet til fossile brensler.

«Kommunen skal ha minimalt av midler plassert mot selskap som direkte driver med utvinning av produksjon av fossile brensel», heter det i vedtaket.

Setningen står under overskriften «etiske retningslinjer», hvor en kan lese at Stavanger kommune skal investere med hensyn til menneskerettigheter, klima, miljø og etiske forretningsprinsipper.

Les mer: Sjef for Aker BP: - Fornybar energi vil ikke være nok

- Hvorfor investere i Stavanger når kommunen selv ikke tror på næringen?

Vedtaket følger regjeringens forslag fra i fjor om at Oljefondet skulle selge seg ut av noen typer oljeselskaper, etter råd fra Norges Bank. Begrunnelsen var at Norge skulle bli mindre påvirket av et varig fall i oljeprisen, noe som medførte at Oljefondet skal kvitte seg med såkalte oppstrømsselskaper. Dette er selskapene som driver aktivt med leting og produksjon av olje og gass. Utfasingen vil skje i løpet av et ukjent tidsrom.

Mens Fremskrittspartiet (Frp), som foreslo å kutte setningen fra vedtaket i Stavangers finansreglement, er misfornøyd, jubler Miljøpartiet De Grønne (MDG).

- Dette er noe MDG naturligvis synes er en helt rett ting å gjøre, og det er bra at både Høyre og Ap også stemte for. Dette betyr altså at Stavanger kommunestyre har sagt nei til å investere i olje og gass, ikke bare av finansielle grunner og frykt for lavere avkastning, men også av etiske grunner, fordi det er moralsk feil å investere i bedrifter som bidrar mest til klimaendringer, sier MDG-representant Håkon Fossmark til Nettavisen Økonomi.

Les også: Siv Jensen raljerte med Høyre-ledelsen: Nå får hun et giftig stikk fra sin tidligere partner

Frp-leder Mats Danielsen mener vedtaket sender ut feil signaler til oljebransjen, eksterne investorer og unge som vurderer å jobbe i petroleumsnæringen i framtiden.

- Hvorfor investere i Stavanger når kommunen selv ikke tror på næringen? Jeg mener det er et helt feil signal å sende ut. Dette er ikke penger vi skal ruge på i lang tid, men er reservekapitalen som kommunen kan bruke i tøffe tider. Jeg er med på at vi må diversifisere, men signaleffekten som sendes ut når Nord-Europas oljehovedstad ikke lenger å ønske å investere i egen næring, er spesielt uheldig, sier Danielsen.

Les også: Gigantsum: Så mye betalte Equinor inn til statskassen i 2019

Høyre og Ap sier de fortsatt har tro på bransjen

Danielsen sender, i likhet med partileder Siv Jensen, også av gårde et spark til Ap og Høyre, som han mener i lengre tid har spredt usikkerhet rundt oljenæringen.

- Dette er i tråd med at Frp er det eneste partiet som står på barrikadene for oljenæringen. Ap og Høyre fortsetter å så tvil om vår viktigste næring, sier Danielsen.

Les også: Oljegiganten Conoco Phillips hyrer inn bulgarske arbeidere til under halvparten av norsk lønn: – En skandale

Høyres Aleksander Stokkebø går ikke med på at vedtaket sår tvil om hverken Høyres eller Stavangers syn på olje- og gassektoren. Han sier at partiet simpelthen ikke ønsker å ha alle eggene i én kurv.

- En svært høy andel av kommunens inntekter er knyttet til olje og gass. Når oljeprisen går ned, går også kommuneinntektene ned. Hvis vi da har plassert sparepengene våre samme sted, kan vi få et dobbelt problem. Å sikre seg mot store svingninger er bare smart og ansvarlig økonomisk styring, sier Stokkebø, som også sitter i finanskomiteen på Stortinget.

- Men setningen står under «etiske retningslinjer»?

- Vi ser at det kan virke misvisende når kommunedirektøren la inn punktet i etikk-kapittelet, for det er ikke dét dette handler om. Det handler om å sikre en stabil økonomi, slik at innbyggerne kan få et godt og jevnt tjenestenivå, sier Stokkebø.

Også Arbeiderpartiets Dag Mossige mener at vedtaket utelukkende handler om å spre risikoen for å forvalte kommunens midler på best mulig måte.

- Kommuneøkonomien er svært avhengig av petroleumsindustrien, hvis inntekter i stor grad finansierer vår, og vårt lands, velferd. Men nettopp fordi våre skatteinntekter er så sårbare for sykliske svingninger, er det sunn finansfornuft å spre denne risikoen når det gjelder kommunens egne investeringer, sier Mossige, og fortsetter:

- Vi ser jo også at bransjen selv langt på vei er i ferd med å diversifisere sin portefølje, som Equinor når det gjelder havvind. Det ligger ikke noe annet bak det enn dette.

Les mer: Å kutte norsk olje er økonomisk galskap og støtte til internasjonale diktatorer

Les mer: SAS-filmen: Hvor kommer denne evinnelige selvpiskingen fra?

Kommentarer til denne saken