Egenkapitalen - aksjonærenes verdier ved utgangen av tredje kvartal i Heimstaden var på 44,3 milliarder. Ivar Tollefsen eier gjennom selskapet Fredensborg AS 86,2 prosent av Heimstaden.

Det betyr tilsynelatende at Tollefsen er god for drøyt 38 milliarder svenske kroner, i overkant av 36 milliarder norske kroner. Da snakker vi om selskapets bokførte verdier, som er antatt å være reelle markedverdier.

Men justert for minoritetsinteresser på ca. 20 milliarder, snakker vi om verdier for ca. 20,7 milliarder svenske kroner. Bladet Kapital vurderte formuen hans i år til 23 milliarder.

Heimstaden hadde per 30. september iår brutto eiendomsverdier for 108 milliarder svenske kroner. Men i et eiendomsselskap er det som regel mye gjeld, den langsiktige gjelden utgjør ca. 68 milliarder svenske kroner.

Les også: Boligkongen Ivar Tollefsen tungt inn i Nederland

52.000 leiligheter

Heimstaden eier nå over 52.000 leiligheter som de leier ut, fordelt på over 2600 eiendommer. 99,1 prosent av disse leilighetene er utleid. Antall utleieleiligheter er det sneeste året økt med 34 prosent.

Eiendommene er ifølge rapporten for tredje kvartal blitt nesten 4,9 milliarder kroner mer verdt siden årsskiftet.

Det børsnoterte svenske eiendomsselskapet, hadde i tredje kvartal i år leieinntekter på 1302 millioner svenske kroner.

Les også: Her er Ivar Tollefsens norske boligimperium

Nesten tredobling

Forvaltningsresultatet utgjorde 590 millioner, mens resultatet før skatt økte fra 793 millioner svenske kroner til hele 2200 millioner.

I tredje kvartal i fjor utgjorde leieinntektene 866 millioner svenske kroner, forvaltningsresultatet 176 millioner.

Etter ni måneders drift sitter Heimstaden igjen med hele 5,35 milliarder svenske kroner før skatt, nesten like mye i norske kroner. Per utgangen av september i fjor var resultatet før skatt på 2,85 milliarder.