Gå til sidens hovedinnhold

Norges største bedrifter: Slik blir jobbhverdagen etter korona

Flere av Norges største bedrifter vil halvere reisevirksomheten fra før koronapandemien satte inn. Flybransjen bør passe seg.

Nettavisen har spurt ti av Norges største konsern (se faktaramme lenger ned) om reisevaner, hvordan de ser på hjemmekontor og digitale møter etter koronapandemien. Når jobbhverdagen normaliseres, er det lite oppløftende signaler for flybransjen.

- Vi har som ambisjon i selskapet å redusere reiser til omkring halvparten av nivået vi hadde før pandemien, sier pressetalsmann Sissel Rinde i Equinor til Nettavisen Økonomi.

- Den digitale møtekulturen har virkelig skutt fart. Vi har erfart at mange møter som før ble gjennomført fysisk, like gjerne kan løses elektronisk. DNB har derfor en ambisjon om å halvere antall tjenestereiser sammenliknet med tiden før pandemien, sier divisjonsdirektør Brita Alsos i området People i DNB.

Les også: Fersk spare-rapport: – Nordmenn har fått seg en ordentlig vekker

Karbonnøytrale

Pressesjef Anders Krokan i Telenor sier de har flydd vesentlig mindre på jobb i 2020 enn i tidligere år. Telenor satser på langt færre jobbreiser i fremtiden.

- Vi skal være karbonnøytrale innen 2030, og det omfatter også utslipp fra jobbreiser. Vårt mål for de kommende årene er derfor hvert år å fly 50 prosent mindre enn snittet for de tre foregående årene. Dette bør vi klare med mobildekning i verdensklasse, mange nye videorom og alle de digitale verktøy hele verden nå har blitt eksperter på, sier Krokan.

Rinde mener det er mulig med mer fleksible og digitale måter å jobbe på, som de fleste har fått mye erfaring med det siste året.

- Siden mars i fjor har strenge restriksjoner på reising i samfunnet gjort at Equinor har redusert reisevirksomheten hos oss vesentlig. For Equinor har forretningsreiser under pandemien typisk vært 70-75 prosent lavere enn det vi så før mars 2020, sier hun.

Les også: Advarer mot hyttesmell: - Vi er bekymret

Fungerer bedre

Equinor har erfart at enkelte møter fungerer bedre når de gjennomføres helt virtuelt. Det gjelder spesielt der flere møtes på tvers av lokasjoner. Noen ganger er det fordelaktig å møtes fysisk, men Equinor vil at ansatte vurderer muligheten for virtuelle møter før de velger å reise.

- Redusert reisevirksomhet sparer ikke bare tid for den enkelte, men det øker også fleksibiliteten for når og hvor ofte vi kan møtes på tvers av lokasjoner. Digitale arbeidsformer gir flere utviklingsmuligheter for ansatte når enkelte oppgaver er uavhengig av lokasjon, sier Rinde.

Equinor vil derfor åpne for mer fleksible arbeidsformer. Det blir viktig å treffe en god balanse mellom jobb utenfor kontor, og jobb på kontorsted.

- Innenfor gjeldende rammeverk må man finne en løsning som gir god samhandling mellom kolleger og team. Løsningene må fremme en god balanse mellom jobb og fritid, sier Rinde.

Ned over 90 prosent

I DNB har de totale reisekostnadene gått kraftig ned i 2020 sammenliknet med 2019. I tredje kvartal i fjor var nedgangen på 90 prosent sammenliknet med tilsvarende kvartal i 2019. For annet kvartal var nedgangen på hele 96 prosent fra 2019.

- Denne utviklingen har fortsatt så langt i 2021. Etter en periode med mye mindre reisevirksomhet har vi nå en mulighet til å endre reisevaner også på lang sikt. Fremover skal vi kombinere fysisk og digital samhandling til beste for både DNB og våre ansatte ved å tilrettelegge for en hybrid arbeidshverdag, sier Alsos.

Fra nå av skal det i DNB alltid være tilbud om digitalt oppmøte på alle møteinnkallinger. Alle ansatte nå vurdere om en tjenestereise er helt nødvendig eller om den like gjerne kan gjennomføres digitalt.

Anders Krokan i Telenor fremhever at å redusere reisevirksomheten også medfører redusert tidsbruk. Det skaper en bedre balanse mellom arbeid og fritid og en mer fleksibel arbeidshverdag.

- Vi ser at dette er en mer bærekraftig måte å jobbe på, sier Krokan.

Les også: Undersøkelse: Sju av ti vil fortsette med hjemmekontor etter pandemien

Digital veileder

Telenor har oppgradert kontorene med flere samarbeidssoner og sosiale områder. Hele 166 møterom er oppgradert med nytt videoutstyr. Dermed blir det enkelt å samarbeide med kolleger som sitter hjemme eller på andre steder i landet.

- Vi jobber med å etablere en digital veileder for ledere og medarbeidere, der vi særlig vektlegger å dekke medarbeidernes behov i en fleksibel arbeidshverdag omkring tre pilarer: Meg og mitt arbeidsforhold, vår samhandling og min arbeidsplass.

- Visjonen er at vi sammen skal utvikle en arbeidshverdag som passer best mulig til deg og ditt liv samtidig som vi fortsetter å lede an i digitaliseringen av Norge. Vi har fått bekreftet at medarbeidere generelt ser positivt på økt fleksibilitet, men at graden av fleksibilitet avhenger av oppgavetype og hva som er driftsmessig mulig, opplyser Krokan.

Smidig

Telenor kaller den nye arbeidsdagen de skal innføre for SmidigDag. Når pandemirestriksjonene oppheves, ønsker flere enn 50 prosent av medarbeiderne å jobbe tre dager eller mer i uken på kontoret. De ansatte vil arbeide to dager hjemme eller fra andre steder.

- Samtidig er medarbeiderne tydelige på at de har ønske om og behov for fysiske møter og sosial og faglig interaksjon med kolleger, sier Krokan.

Kommunikasjonssjef Kine Søyland i NorgesGruppen sier de i utgangspunktet har lite reisevirksomhet i forhold til størrelsen på virksomheten. Likevel ser dagligvaregiganten at pandemien har redusert antall flyreiser med nærmere 80 prosent.

- Vi regner med det vil holde seg lavt frem til samfunnet igjen nærmer seg en mer normal situasjon. Vi tror dessuten at reisevirksomheten vil bli redusert også etter pandemien. Erfaringen vi har nå med bruk av digitale verktøy, gjør at flere møter vi bli avholdt digitalt også i fremtiden, sier Søyland.

Les også: Espen Nakstad: - Nå er vi lei hjemmekontor, alle sammen

Lavere terskel

Hydro har hatt som mål å redusere reisevirksomheten. De forventer at den økte erfaringen i digital samhandling kan erstatte behovet for en del av reisene de tidligere har hatt.

- Vi ser at terskelen for å bruke digitale møter er betydelig redusert under pandemien. Erfaringene med digitale møter i mange sammenhenger er gode. Vi vil bruke de erfaringen vi har hatt under pandemien til å se på hvordan vi best kan utvikle måten vi jobber på i Hydro, sier kommunikasjonssjef Einar Stabell.

Posten har gjennomført et større arbeid for å se på arbeidshverdagen etter pandemien. En spørreundersøkelse viser at 87 prosent av de Posten-ansatte ser positivt på en hybrid arbeidsløsning. 67 prosent svarer at de ville valgt hjemmekontor minimum seks dager per måned.

Større frihet

- Når vi nå beveger oss frem til en ny normal arbeidshverdag, ønsker vi å legge til rette for mer fleksible arbeidsformer der arbeidstakeren selv har større frihet til å velge hjemmekontor, men at det enkelte team/avdeling sammen som må finne hvilke løsninger som passer best for dem, sier pressesjef Kenneth Pettersen i Posten.

Han antar at nye arbeidsformer etter pandemien vil medføre lavere reiseaktivitet. Inntil videre er det ikke etablert nye retningslinjer for jobbreiser.

- Men flere møterom vil få nytt utstyr og lokaler endres, slik at flere møter kan skje digitalt. Særlig er det viktig å legge til rette for hybride møter der man kan få til gode arenaer når møtedeltagere sitter på ulike lokasjoner, sier Pettersen.

Pålagt hjemmekontor

Det er fortsatt pålegg om hjemmekontor for store deler av Postens medarbeidere som til vanlig har kontorarbeidsplass. Foreløpig har ikke Posten gått ut med nye retningslinjer. Den nye forskriften for bruk av eget hjem som arbeidsplass som er til høring nå, vil også legge noen rammer for de nye arbeidsformene.

Orkla ser også for seg å reise betraktelig mindre fremover. Kommunikasjonsdirektør Kari Westersund sier flere møter vil bli gjennomført digitalt.

- Digitale møter vil erstatte spesielt en stor andel av reisevirksomheten, men det vil nok bli en veksling mellom både digitale og fysiske møter hos oss fremover, sier hun.

Orkla har fortsatt mest tro på at kontoret vil være det viktigste stedet for samarbeid, og sosialt fellesskap på arbeidsplassen. Men matvaregiganten vil legge opp til en mulighet for delvis bruk av hjemmekontor for ansatte som ønsker den fleksibiliteten,

Retningslinjer

- Vi er i gang med å utforme overordnede retningslinjer for dette, og det er også sendt ut spørreundersøkelse til ansatte, sier Westersund.

- JA, svarer pressekontakt Torbjørn Andersen i Aker Solutions med store bokstaver på spørsmålet om de legger opp til flere digitale møter fremover.

- Vi har virksomhet i over 20 land og har i flere tiår brukt digitale møteplasser som alternativ til reising. Under pandemien har vi nesten utelukkende brukt digitale møteplasser.

- Når pandemien er over vil vi fortsette med at mange av møtene vil foregå på digitale plattformer, der vi vil bidra til å få frem enda bedre verktøy, sier Andersen.

Verdsetter fleksibiliteten

Aker Solutions har hatt spørreundersøkelser som viser at mange ansatte setter pris på fleksibilitet med hjemmekontor. Samtidig er mange ansatte bevisste på at det også er viktig å sitte sammen med kolleger og jobbe for noen typer oppgaver. Målet er fleksibilitet for de ansatte.

Kristin Nordal i Yara sier de har opplevd at fjernarbeid har sine fordeler. Yara er i stand til å drive en kompleks virksomhet der de ansatte jobber hjemmefra.

- Men vi har også sett hvor mye vi savner å møtes ansikt til ansikt og den uformelle, ad-hoc kontakten med våre kolleger, sier hun.

Selskapet planlegger en gjenåpning av hovedkontoret til Yara i Oslo. Som en del av dette arbeidet, ser Yara på hva som er den optimale balansen mellom fjernarbeid og kontorbasert arbeid.

Kartlegger

- En av de tingene vi gjør akkurat nå, er å innhente tilbakemeldinger fra alle våre ansatte. Vi har sendt ut en kort undersøkelse med spørsmål om erfaringer og opplevelser fra det siste året på hjemmekontor, forteller Nordal.

Statkraft jobber med å kartlegge ulike konsekvenser av pandemien, men har foreløpig ikke konkludert.

- Men nedstengningen har ført til et digitalt kvantesprang, og erfaringen med digitale kommunikasjonsløsninger er svært god. Det vil bant legge føringer for hvordan møter, reiser og kontorløsninger blir etter Covid-19, sier pressekontakt Knut Fjerdingstad.