Norman: - Vi trenger nye spilleregler

Statsråd Victor Norman

Statsråd Victor Norman Foto: Berit Almendingen

Fredag morgen fikk statsråd Victor Norman (H) overlevert rapporten fra det såkalte arbeidslivslovutvalget. Norman mener det er på høy tid at arbeidslivet får nye spilleregler.

20.02.04 10:39

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidslivsloven), skal erstatte arbeidsmiljøloven og tjenestemannslovens stillingsvernsregler for tjenestemenn.

- Vårt mål har vært å videreutvikle arbeidsmiljøloven slik at den bedre bidrar til et arbeidsliv med plass for alle, en mer hensiktsmessig og tidsriktig tilpasning til utviklingen i arbeidslivet, og et enklere regelverk, sier Ingeborg Moen Borgerud, som har ledet utvalget.

Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman sier innstillingen er et godt grunnlag for arbeidet med et lovverk for hele arbeidslivet.

- Vi trenger en arbeidslivslov som bidrar til et arbeidsliv med plass for alle, som sikrer arbeidstakernes behov for vern, og som gir en hensiktsmessig tilpasning til utviklingen i næringslivet. Det er gledelig at det på mange punkter er samstemmighet i utvalget. Det gir oss et godt grunnlag for å utarbeide en ny lov som svarer på fremtidens utfordringer, sier Norman.

Arbeidslivslovutvalgets forslag vil umiddelbart bli sendt på høring med høringsfrist 10. juni. Regjeringen tar sikte på å legge fram en odelstingsproposisjon slik at endelig behandling kan skje våren 2005.

(NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.