Geir Bjertnæs har i flere år forsket på elbilpolitikk, og utforming av bilavgifter og bompenger. I en fersk artikkel publisert i fagtidsskriftet Samfunnsøkonomen, kommer forskeren med forslag som vil få store konsekvenser for mange.

Hans forskning viser at elbilistene slipper altfor billig unna, ut fra hvor stor kostnader de påfører det øvrige samfunnet.

Les også: Ny SSB-rapport - de rikeste håver inn på elbiler

– En svakhet ved dagens system er at elbilister ikke betaler veibruksavgift til tross for at elbiler generer like store veibruksrelaterte kostnader som nye bensinbiler, skriver Bjertnæs i fagartikkelen.

Les også: Hundretusener ventes å delta i ny klimaprotest denne uken

Det har i flere år vært tøff debatt om elbiler egentlig slipper ut CO2. Det hele avhenger av hvilken strøm som fyller elbilens batterier.

Kraftig avgiftshopp for elbiler

Dermed mener han at avgiften skal utformes slik at alle biler som påfører skade og kostnader på infrastruktur ved å bruke den, skal betale for denne. Uavhengig av om det er elbil, bensin eller diesel.

– Mine nye studier viser at dagens nivå på bompenger innebærer at veibruksavgiften på bensin bør reduseres fra 5,25 kroner per liter til om lag 2 kroner per liter, skriver Bjertnæs i artikkelen.

Han er tydelig på at for å redusere CO2-utslipp og kostnader for det offentlige med slitasje på veier, må avgiftene på elbiler opp.

– Innføring av systemene ovenfor innebærer en kraftig økning i avgiftene på bruk av elbiler, skriver forskeren.

Les også: Bussjåførene har fått nok: - Nå må elbilene ut av kollektivfeltet

Elbilforeningen: – Han har gått seg vill

Christina Bu i Elbilforeningen viser ikke mye nåde når hun leser fagartikkelen til Bjertnæs.

– Bjertnæs har gått seg vill i samfunnsøkonomiske teorier. Poenget med klimapolitikken er ikke å betale for kostnadene med forurensningen, men å slutte å forurense, sier Bu til Nettavisen.

Hun mener Norges subsidier av elbiler med null bompenger og lave avgifter har vært en dundrende suksess.

– Norge er det fremste eksempelet på at vi forbrukere velger utslippsfritt når det lønner seg. Da må ikke samfunnsøkonomen komme å ødelegge suksessen med å svinge avgiftspisken, sier hun.

Elbilentusiastene mener veien mot et lavutslippssamfunn går gjennom å elektrifisere bilparken.

– Utslippene fra transportsektoren i Norge skal halveres innen 2030. Ingen land har elektrifisert veitrafikken med teoriene til Bjertnæs, sier hun bastant.