Det biofarmasøytiske selskapet med kontor i Bergen har studert effekten av legemiddelet bemcentinib for innlagte covid-19-pasienter. De har hatt en pågående studie med innlagte pasienter i Sør-Afrika og India.

- Nå er vår kliniske utprøving i Sør-Afrika og India avsluttet. Hvis resultatene er lovende, vil vi gå videre til fase 3, sier administrerende direktør i BerGenBio, Richard Godfrey, til Nettavisen.

Fase 2 startet i oktober, og hadde totalt 114 pasienter. 56 av pasientene fikk bemcentinib som monoterapi eller i kombinasjon med standard omsorg og behandling, og 58 pasienter i kontrollgruppen fikk bare standard omsorg og behandling.

Slik virker legemiddelet

Bemcentinib er et legemiddel som opprinnelig er utviklet for kreftbehandling. Det har imidlertid vist lovende resultater tidligere i prekliniske modeller mot flere virus, som inkluderer Ebola og Zika-viruset. Derfor ble det startet prekliniske studier (fase 1-studie) også på SARS-CoV-2, bedre kjent som koronaviruset.

Les også: Oppsiktsvekkende studie om mulig korona-medisin - norsk ekspert er forsiktig optimist

- De prekliniske resultatene vi har fått viser at bemcentinib blokkerer viral opptak i cellene, og fremmer kroppens naturlige immunrespons mot virusinfeksjon, forteller Godfrey.

Sagt på en enklere måte, legemiddelet har en egenskap som kan bygge cellens motstandskraft og dermed hindre flere sykdommer.

Nå håper BerGenBio-sjefen at resultatene fra den menneskelige studien vil være nok til at medikamentet er et steg nærmere å bli godkjent som koronamedisin.

Les også: Sverige godkjenner ny koronamedisin

- Vi vil bruke de neste ukene til gå gjennom alt av data. Vi håper å ha resultatene klare i slutten av mars eller starten av april. Alt av parametere må analyseres. Dataene må vise oss om medikamentet gir forkortet behandlingstid, mindre grad av alvorlig sykdomsforløp og hvordan det forbedrer symptomer på pasienten.

Norsk lege og gründer mener at vi aldri har vært bedre stilt enn nå:

Er optimistisk

Godfrey er klar på at medikamentet kan bli en «game changer» i kampen mot koronaviruset.

- Vitenskapen er inne i svært spennende tider. Vi har mye spennende data å se på de neste ukene. Ut ifra de prekliniske resultatene er jeg veldig optimistisk. Neste steg etter dette vil da være å gå over til fase 3-studier. Akkurat som koronavaksinene, så er dette siste fase før vi går i dialog og presenterer data til de offisielle instansene som Statens legemiddelverk, EMA (EUs legemiddelbyrå) og FDA (amerikanske legemiddelkontoret).

- Hvor stor tro har du på at bemcentinib blir godkjent som koronamedisin i løpet av 2021?

- Jeg er selvfølgelig optimistisk, men la oss ta et steg om gangen i prosessen videre, sier Godfrey avslutningsvis.