Under klimatoppmøtet i Madrid møtte klimaminister Ola Elvestuen (V) opp for å annonsere nye klimakutt på vegne av Norge, sammen med 43 andre norske politikere og byråkrater.

Etter en fullstendig kollaps på klimatoppmøtet og ingen enighet om veien videre, har statsminister Erna Solberg (H) sagt hun er skuffet.

Men under klimatoppmøtet kunne Norge forpliktet seg til et stort klimakutt: Å fjerne kullkraftverket på Svalbard. Men det vil fortsette å brenne kull i overskuelig fremtid.

Kull er en av de mest forurensende energikildene i verden. Norge jobber aktivt for at andre land skal kutte ned på kull og heller bruke for eksempel norsk gass. Men i Norge fortsetter kullproduksjonen for full fart.

De to kullkraftverkene som opererer på Svalbard slipper totalt ut over 200.000 tonn med CO2. Det tilsvarer omtrent 100.000 personbiler i året.

Les også: Kina har 1,4 milliarder innbyggere: Nå tar de igjen Norge i klimautslipp per person

Fremtid uten kull

Under klimatoppmøtet hadde initiativet «Powering Past Coal Alliance» møte for å ta opp nye land som har forpliktet seg til å fase ut kullkraft.

Totalt er det 32 land som har forpliktet seg til å avvikle den meget forurensende energikilden. Inkludert land som Belgia, Danmark, Finland, Sverige og Tyskland.

Men Norge er ikke på listen.

– Det begynner å bli pinlig at Norge ikke kan forplikte seg til å fase ut kullkraft og stanse finansieringen av kull, sier fagansvarlig Per Kristian Sbertoli i miljøorganisasjonen Zero.

Han mener det er helt grunnleggende at kullkraften kuttes drastisk om Norge og verden skal nå klimamålene.

– Om vi skal nå 1,5-gradersmålet, må kullkraften kuttes med minst 60 prosent innen 2030. Men fortsatt gjør økende energibehov og mangel på kapital at det planlegges bygging av hundrevis av nye kullkraftverk, primært i utviklingsland, sier Sbertoli til Nettavisen.

Etter kollapsen på klimatoppmøtet er Zero ekstra opptatt av at land som Norge fører an i klimakutt. De mener en god start er kullkraftverket på Svalbard.

– Når man ikke lykkes å få på plass nye regler, blir det desto viktigere at land som Norge kan bruke sin kapital og kompetanse til å lede an, sier Sbertoli til Nettavisen.

En av verstingene på kullkraft er Kina, som har planlagt å bygge en rekke nye kullkraftverk de neste årene.

Tyskland er fortsatt avhengig av kull for å få hjulene til å gå rundt i samfunnet. Men har lovet å fase den ut, av hensyn til klimaet.

– Om Tyskland kan stå på denne listen, burde det være uproblematisk for Norge å gjøre det samme, sier han til Nettavisen.

Les mer: Ingen enighet om kvotehandel på klimakonferanse

Vil utrede

Men Norge vil ikke forplikte seg til å avvikle den meget forurensende måten å skaffe strøm på. Det eneste klimaministeren tør forplikte seg til - er at de skal se på utredningen når den kommer.

– Nå har vi jo det ene kullkraftverket i Longyearbyen, og det er lite i seg selv - men vi skal selvfølgelig også jobbe for å fjerne kullkraftverket på Svalbard, sier Ola Elvestuen (V) til Nettavisen.

Kullkraftverket på Svalbard slipper ifølge Teknisk Ukeblad ut omtrent 200.000 tonn med CO2. Det tilsvarer omtrent 100.000 personbiler i året. (Se faktaboks for regnestykket)

Han mener det er viktig å finne gode alternative energikilder til Svalbard før kullkraftverket stenges.

– Vi utreder nå energiløsninger for Longyearbyen. Vi skal avslutte kullkraftverket i Longyearbyen. Det handler bare om hvordan det skal gjøres, sier klimaministeren.

Han poengterer også at Norge er viktig for å redusere kullkraft-avhengigheten i resten av Europa, og viser til at Norge har gjennom å eksportere gass til blant annet Storbritannia og Polen, fått ned bruken av kull.

Les også: Gretha Thunberg slakter klimatoppmøtet: - Dette må ta slutt

– Vi spiller en veldig stor rolle for å få ned bruken av kull og redusere kullproduksjon - også utover kraftverket i Longyearbyen. Det er viktig, men det er langt viktigere å få ned de internasjonale klimagassutslippene, sier Elvestuen til Nettavisen.

– Men nytter det egentlig, når Kina uansett bygger enorme mengder kullkraft de kommende årene?

– Det er hele kjernen i Paris-avtalen at alle må gjøre sitt. Vi må uansett gjøre arbeid for å redusere utslipp og påvirke for å få ned internasjonale utslipp, enten det er regnskogsatsingen, havvind eller kvotesystem for å få ned internasjonale utslipp, sier Elvestuen.

– Er det Norges fortjeneste at kullforbruket går ned?

– Det er summen av mange ting, og først og fremst er det prisene. Fordi fornybar energi er konkurransedyktig. Vi er en del av systemet i Europa. Kvotene har blitt dyrere, slik at andre energikilder utkonkurrerer kull, svarer han.

Norsk gass blir ofte fremhevet som en mellomløsning mellom gamle fossile energikilder og fornybare energikilder. Hvis kullkraftverket på Svalbard hadde vært byttet ut med gass, ville utslippene redusert med omtrent 50-60 prosent.

Les også: Fred. Olsen slår Greta Thunberg ned i naturgummistøvlene

Klimatoppmøtet kollapset

Klimatoppmøtet arrangert i Madrid ga ingen stor ny avtale om hvordan veien skal gå videre for å få på plass regler og systemer for å få ned utslippene.

Miljøorganisasjonen Zero mener det er nok et eksempel på at Norge burde gjøre mer, fordi man ikke kan sette sin lit utelukkende til internasjonalt samarbeid.

– Et hovedmål med FNs klimakonferanse som ble avsluttet i Madrid i går var å komme til enighet om regler for kvotehandel. Slike regler vil kunne gjøre det lettere å mobilisere støtte fra rike land til å hjelpe fattigere land å velge fornybar energi i stedet for kullkraft, sier fagansvarlig Per Kristian Sbertoli til Nettavisen.

Han mener svarene fra klimaministeren er pinlige, og forventer handling.

– Power Past Coal burde være en perfekt plattform for å mobilisere støtte rundt et slikt lederskap. Da er det pinlig at Norge ikke kan tilslutte seg plattformen på grunn av kullkraft på Svalbard, som alle er enig om at uansett må fases ut, sier han.

Les mer: