Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tirsdag morgen viser at den norske fastlandsøkonomien vokste med 0,7 prosent i tredje kvartal i år. Veksten i den totale verdiskapningen - bruttonasjonalproduktet - var imidlertid uendret.

Nordea Markets og andre ekspertmiljøer ventet en vekst i fastlandsøkonomien foregående kvartal på 0,8 prosent. Det er godt over det som nå regnes som et langsiktig gjennomsnitt, den såkalte trendveksten (se nederst i saken).

Men enda mer optimistisk var sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank. Sentralbanken ventet et midlertidig oppsving i foregående kvartal på hele 1,0 prosent i fastlandsøkonomien, ifølge Handelsbanken Capital Markets.

Les også: Norske kroner stuper - dette koster det deg

For optimistiske

Forventningene var altså for optimistiske, og SSB skriver at oppgangen var særlig sterk i juli, men avtok i både august og september.

Vareproduksjon utenom industri og bergverk vokste med 1,1 prosent i 3. kvartal. Dette forklarer SSB med vekst innenfor kraftproduksjon og akvakultur. Bygg og anlegg, som har vært en vekstmotor i lang tid, viste sammen med industrien nullvekst i 3. kvartal. Etter vekst i juli, falt aktiviteten i næringene i august og september.

Aktivitetsnivået for tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning økte med 0,6 prosent i 3. kvartal. Husholdningenes samlede konsum økte 0,4 prosent i 3.kvartal, mens varekonsumet hadde nullvekst fra juli til september.

Les også: Norges Bank slår alarm - husholdningenes gjeld får rødt faresignal

Starten på nedturen

Norges Banks prognoser viser en nedtur til den mer normalveksten 0,5 prosent i 4. kvartal. Norges Banks prognoser tyder på at veksten i fastlandsøkonomien vil falle til under 0,4 prosent i gjennomsnitt gjennom 2020.

Handelsbanken skriver at 4. kvartal dermed markerer startskuddet på «nedturen» i norsk økonomi. Bankens eksperter venter også en nedgang fremover, fordi bidraget fra oljeinvesteringene ikke vil stimulere norsk økonomi like mye neste år som de gjør i år.

Les også: Nå stiger rentene - fastrentelånene kan bli dyrere

Trendveksten i norsk økonomi anslås nå til 0,4-0,5 prosent per kvartal, altså til mellom 1,5 og 2 prosent i året. Dette er en vekst som forutsetter normal utnyttelse av ressursene i økonomien, som arbeidskraft og produksjonsutstyr.

Press

Tidligere var denne trendveksten i Norge beregnet til ca. 2,5 prosent i året. En vekst godt over det langsiktige gjennomsnittet vil føre til press på lønninger og priser, ettersom det blir mangel på arbeidskraft.

I tillegg kan det bli vanskelig å få tak i varer og tjenester. Da vil det komme en korreksjon med lavere vekst.