BJØRVIKA (Nettavisen Økonomi): Mange og raske endringer står foran DNBs påtroppende konsernsjef Kjerstin Braathen.

Lederen gjennom 13 år, Rune Bjerke, er overbevist om at rett person tar over. Størrelsen på selskapet kan bli dets største utfordring i årene som kommer, medgir Bjerke:

- Det vanskeligste med å lede DNB er å få til endringer med så mange ansatte og så mange standardiserte måter å operere på. Man må bevege seg kjapt hvis man skal møte konkurransen fra de nye, små utfordrerne, sier Bjerke til Nettavisen Økonomi.

Nye betalingstjenester og aktører utfordrer kjemper som det tredje største selskapet på Oslo Børs.

- Endringene som skjer rundt oss hva angår reguleringer og hva teknologi muliggjør åpner opp for at finanstjenester kan leveres av mange aktører . Vi har sett det mest til nå på betalingssiden. Der er det mange aktører som har kommet med nye forretningsmodeller. Vi har sett på det som en mulighet. Vipps er en del av et svar på denne utviklingen. Men jeg tror vi kommer til å se flere nye forretningsmodeller innenfor bank og finans, sier Braathen i intervjuet med Nettavisen (se video over).

- Kjønn uvesentlig

- Ingen kvinne har ledet et så stort selskap i Norge før. Tidligere NHO-sjef Kristin Skogen Lund tok over Schibsted i 2018, og i vår fikk Norsk Hydro sin første kvinnelige toppsjef. Har vi fått et gjennombrudd for kvinnelige toppledere?

- Dette handler ikke handler om kjønn, men om kompetanse og egenskaper. Samtidig er jeg veldig opptatt av mangfold, både når det gjelder kjønn og andre dimensjoner. Sånn sett er det gledelig å se beviser og eksempler på at dette nå i større grad handler om kompetanse og ferdigheter, og ikke kjønn.

- Hvor mye tjener du i den nye jobben?

- En topplederstilling som dette er godt betalt, og så fører det med seg et stort ansvar. Vi skal være åpne og transparente om lederlønninger i DNB. De blir offentliggjort i forbindelse med årsrapport og generalforsamling til våren.

Styreleder Olaug Svarva opplyser over Nettavisen Økonomi at Braathen får betingelser på lnje med hva Rune Bjerke har i dag. Bjerke hadde totalt lønn og godgjørelser på 9 millioner kroner i 2018.

Ubekymret for gjelda

Gjelden til norske husholdninger var på 737 milliarder kroner i 2000 - i februar 2019 var den på 3472 milliarder kroner, altså nesten fem ganger høyere.

- Vi ser at gjelden til norske husholdninger fortsetter å øke og det følger vi nøye med på, sa Jacques Miniane, norgessjef ved Det internasjonale pengefondet (IMF) til Nettavisen i april.

I mai var husholdningsgjelden steget til 3500 milliarder kroner.

Kjersti Braathen svarer slik på vårt spørsmål om nordmenn har for mye gjeld:

- Norge er i en veldig solid posisjon. Vi har fortsatt et svært lavt rentenivå i Norge med svært lav arbeidsledighet, så vi er ikke bekymret for gjeldsgraden til nordmenn.