Gå til sidens hovedinnhold

Norsk trygd etter bare åtte uker

Etter påske får arbeidsledige fra Polen norsk trygd etter kun åtte ukers arbeid i Norge.

Om tre uker blir Norge et meget attraktivt fristed for millioner av arbeidsledige i Øst-Europa.

Fra 1. mai kan nemlig hvem som helst av de drøyt 70 millioner innbyggerne i Polen, Baltikum, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Slovenia sette seg på flyet og reise til Norge for å søke arbeid. Samtidig blir reglene for å få norsk ledighetstrygd liberalisert.

Økonomisk mirakel
En flybillett til 399 kroner kan bli et økonomisk mirakel for en polakk. Kun åtte ukers arbeid i Norge er nok til å øke rettighetene til ledighetstrygd fra 27.360 kroner i året i Polen - til det nidoble her i landet!

- Utlendinger som omfattes av EØS-avtalen, kan uten særskilt tillatelse reise inn i Norge og ta opphold her i inntil tre måneder, eller inntil seks måneder hvis vedkommende er aktiv arbeidssøker. Opphold av ett døgns varighet utenfor Norges grenser, fornyer adgangen til å være arbeidssøker i Norge med nye 6 måneder, opplyser kommunikasjonsrådgiver Lise Jørenn Grøndahl Berg i Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) til Nettavisen.

Fri flyt av arbeidskraft
Den 1. mai er det slutt på overgangsordningene for de nye EU-landene fra Øst-Europa. Eneste unntak er Bulgaria og Romania, som skal ha overgangsordninger frem til 2012.

Dermed er det åpne grenser til det norske arbeidsmarkedet og det norske sosiale sikkerhetsnettet for titalls av millioner innbyggere.

Polen

38,5 mill.

Tsjekkia

10,2 mill.

Ungarn

9,9 mill.

Slovakia

5,5 mill.

Lithauen

3,6 mill.

Latvia

2,2 mill.

Estland

1,3 mill.

Fortsatt overgangsordninger:

Romania

22,2 mill.

Bulgaria

7,2 mill.

Flere av disse landene sliter med den verste arbeidsledigheten i Europa. På hjemmebane har de elendige ordninger for arbeidsledighetstrygd, noe som gjør det mer attraktivt å reise ut:

- Det er levestandarden og ikke først og fremst pengene som holder oss her. Her har vi tilgang på sykehus, lån og tillit i arbeidslivet. I Polen har vi ingenting, sier den arbeidsledige polakken Leszek Machlik til Aftenposten.

Økte rettigheter
I dag må en arbeidsinnvandrer fra de nye EU-landene arbeide i 52 uker i Norge før de får norsk ledighetstrygd. Da saken nylig ble diskutert i Stortinget, trodde Per-Olaf Lundteigen - som tok opp saken - at kravet ville bli senket til 26 uker. Men nå viser det seg altså at arbeidsinnvandrerne kun trenger å være i arbeid i åtte uker for å få ledighetstrygd.

- Opptjeningen av minstekravet kan oppfylles ved overføring av arbeidsperioder opptjent i andre land. Da må stønadssøker først ha arbeidet i fulltids stilling (eventuelt flere deltidsstillinger som til sammen utgjør arbeid på full tid) i Norge i minst 8 uker, opplyser Grøndahl Berg i Nav.

Nidoblet inntekt
I Polen er ledighetstrygden begrenset til 36 prosent av gjennomsnittslønn - dvs. 2.280 kroner per måned. Kravet for å få trygd er at man har arbeidet et helt år først. Polen har over to millioner arbeidsledige og en massiv langtidsledighet.

I Norge får ledige 60 prosent av inntekten. Snittlønnen i Norge er 32.800 kroner i måneden. En arbeidstaker i Norge på gjennomsnittslønn får 236.160 kroner i året i ledighetstrygd - eller nesten ni ganger mer enn i Polen.

Gulrot for å reise hjem
I et hemmelig notat arbeider regjeringen for å lage ordninger som frister ledige arbeidsinnvandrere til å reise tilbake til hjemlandet.

- Vi skal skal overhodet ikke kaste ut folk, sier statssekretær Libe Rieber-Mohn til Aftenposten.

- vi utreder kun hvordan det kan lages incentiver eller ordninger som gjør det attraktivt for den enkelte eventuelt å fortsette en yrkeskarriere i hjemlandet, sier hun.

I Norge er det nå 3.700 arbeidsledige polakker, og ikke 1600 som Nav tidligere har opplyst. Dette er en femdobling i løpet av siste år.

- Vi har nå sjekket opplysningene mot opplysninger om statsborgerskap. Disse tallene viser at ledigheten har økt sterkt blant arbeidsinnvandrerne de siste månedene, sier Stein Langeland, seksjonssjef for Statistikk og utredning i NAV.

Norge hadde ved utgangen av mars 70.700 helt arbeidsledige.

Kommentarer til denne saken