Finanstilsynet er nå klar med tallene for norske banker og forsikringsselskap i fjor. Og tallene viser blant annet at veksten i forbrukslån er fremdeles svært høy, selv om det har vært en viss reduksjon i veksttakten de siste kvartalene.

Men Finanstilsynet skriver i en pressemelding at ved utgangen av 2018, var veksten i forbrukslån til norske kunder på 10,0 prosent.

Enkelte norske banker hadde imidlertid en betydelig høyere vekst i forbrukslån til kunder i øvrige nordiske land. 30 prosent av de norske bankenes forbrukslån var til kunder utenfor Norge.

Over 7 prosent mislighold

Og, volumet av misligholdte forbrukslån økte fra 6,2 prosent av kundemassen i 2017 til 7,3 prosent i 2018.

Finanstilsynet skriver at veksten i utlån og nivået på misligholdte lån, påvirkes av bankenes salg av låneporteføljer til finansieringsforetak.

Den generelle utlånsveksten til personkunder sank derimot gjennom 2018 til en vekst på 6,0 prosent ved utgangen av året. Veksten i utlån til bedrifter økte til 8,1 prosent.

Tar markedsandeler

De norske bankene tar tilsynelatende markedsandeler i bedriftsmarkedet. Ifølge Finanstilsynet hadde filialer av utenlandske banker en betydelig lavere utlånsvekst til kunder i bedriftsmarkedet enn norske banker.

Ellers oppnådde norske banker et noe bedre samlet resultat i 2018 enn i 2017. Bankene hadde både lavere tap på utlån, blant annet tilbakeføring er på tap i olje- og offshoresektoren, samt økte netto renteinntekter. Norske banker tapte i fjor marginale 0,1 prosent av utlånene.

Egenkapitalavkastningen til norske banker økte fra 11,4 i 2017 til 11,5 prosent i fjor. Nivået tilsvarer omtrent den avkastningen på egenkapitalen som norske banker har hatt på 2000-tallet, ifølge beregninger Nettavisen har gjort.

Dårlige aksjemarkeder

Når det gjelder livselskapene, bidro en lavere avkastning på aksjer til at deres avkastning falt i fjor. Nedgangen i aksjemarkedene bidro også til svakere resultat for pensjonskassene, som isolert sett er dårlig nytt for landets kommende og eksisterende pensjonister.

Faktisk falt avkastningen til pensjonskassene med nesten 8 prosentpoeng fra 2017 til -0,1 prosent.