For noen uker siden la Oslo-byrådet frem den nye politiske planen for de neste fire årene. Et av punktene er å vurdere en boikott av enkelte varer og tjenester fra områder preget av okkupasjon. Det er tydelig at punktet sikter til Israels okkupasjon av Vestbredden.

Senest i forrige uke gikk den jødiske programlederen Suzanne Aabel i strupen på byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap). Aabel sier hun vil holde Johansen personlig ansvarlig om vedtaket fører til mer hat, trakassering eller mobbing av jøder i Oslo.

Mandag morgen har et brev dukket opp hos Oslo kommune, sendt til både bystyret, byrådet og mobbeombudet. Det er signert av 804 personer, og omtrent 100 av dem har oppgitt tilhørighet som jøder.

– Vi blir sidestilt med nazister

De mener vedtaket til byrådet er problematisk, og at boikott-bevegelsen (BDS) mot Israel har bidratt til mobbing og trakassering av jøder.

– Om noen skulle ha standpunkt som er mer nyansert enn det BDS-bevegelsen forfekter, blir vi beskyldt for å være barnemordere, rasister og tilhengere av apartheid. Ikke sjeldent blir vi sidestilt med nazister, skriver avsenderne i brevet.

Spesielt trekker de frem mobbing i skolen.

– Som dere sikkert er kjent med, er jødiske barn ofte utsatt for mobbing i Oslo-skolen, og da kommer særlig anti-israelske slagord opp. Mange av våre barn har også israelsk mor og/eller far, står det i brevet.

Du kan lese hele brevet ved å trykke her. Nettavisen har verifisert avsenderne.

Avsenderne sier at det er flere som allerede lever i skjul, og ikke tør å si åpent at de er jøder.

– Slike absolutt vedtak om maktmidler - uansett intensjon - gjør situasjonen vanskelig for oss som jøder. Det er allerede et stort antall norske jøder som holder sin jødiske identitet og tilhørighet skjult av frykt for å bli avkrevd en bestemt mening om saker som denne, står det i brevet.

De fleste som har signert brevet har bedt om anonymitet, men det er tre personer som har organisert det som gjerne uttaler seg. En av dem er Leif Knutsen.

– Det som motiverte brevet og underskriftskampanjen var så mange jødiske nordmenn og særlig foreldre i Oslo, uttrykte i private fora bekymring om at kom til å bli enda tøffere for barna, sier han til Nettavisen.

Kan ikke være åpen jøde

Spesielt er det slengkommentarer i skolegården som bekymrer dem.

– De er utsatte for alt fra slengkommentarer til temmelig utilslørt fiendtlighet i sine miljøer. Mange velger derfor å holde sin jødiske identitet hemmelig.

– Hva er målet med brevet?

– Vi mener simpelthen at bystyret plikter å undersøke konsekvensene av et slikt vedtak, pro og kontra. Vi ser mange negative følger oss i Oslo og er skeptiske til nytten for palestinere og israelere på bakken i Midtøsten, sier Knutsen.

Ifølge en rapport fra Holocaustsenteret om antisemittiske holdninger blant den norske befolkningen, viser at det er 8,3 prosent som har «utpregede fordommer mot jøder».

Ifølge undersøkelsen er det 13 prosent som støtter påstanden om at «verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser», og 18 prosent mener «jøder ser på seg selv som bedre enn andre».

Det er omtrent 1400 jøder som bor i Norge.

Ap-Raymond: – Ingen motsetning

Raymond Johansen mener forslaget om å vurdere boikott ikke vil føre til mer antisemittisme, og at det bør være mulig å diskutere begge deler.

– Det er ikke gjort et boikott-vedtak i byrådserklæringen. Det vi er enige om i erklæringen er at vi vil utrede om det er rom i anskaffelsesregelverket vårt for å ikke handle varer og tjenester som er produsert i områder som er okkupert i strid med folkeretten. Det er ikke snakk om boikott av Israel, sier Johansen.

Palestinakomiteen, en av de ledende forkjemperne for boikott av Israel i Norge, mener imidlertid det er mange selskaper som kan knyttes til okkupasjonen av Vestbredden. Det vil dermed være en lang liste som muligens må boikottes.

Johansen understreker at han mener enhver mobbing og trakassering av jøder er uakseptabelt. Samtidig sier han at det er ikke antisemittisk å kritisere Israels okkupasjonspolitikk.

– Det er opprørende dersom norske elever med jødisk bakgrunn blir mobbet og trakassert i Oslo-skolen. Vi har også et punkt i byrådserklæringen om nulltoleranse for rasisme, nynazisme og antisemittisme i Oslo, sier han.