*Nettavisen* Økonomi.

Norske kommuner med milliardpluss

Norske kommuner gikk i fjor med et samlet overskudd på over fire milliarder kroner. Sjekk her hva de sparte penger på.

29.03.05 12:16

Norsk kommuneøkonomi er i sterk bedring viser tall fra Statistikk sentralbyrå.

For 2004 er kommunenes samlede netto driftsresultat anslått til like over fire milliarder kroner. Dette er tre milliarder sterkere enn 2003. Driftsresultatet er på 2,1 prosent av brutto driftsinntekter.

Mindre utgifter
Årsaken til den sterke forbedringen er at kommunenes utgifter vokser langsommere enn inntektene. Statistikken viser også at stadig flere barn får plass i barnehage og stadig flere eldre får enerom på sykehjem.

Kommunenes brutto driftsresultat er også betydelig forbedret siden 2003. Brutto driftsresultat er kommunenes driftsinntekter fratrukket driftsutgiftene som inkluderer avskrivninger. Begrepet kan i stor grad sammenlignes med «driftsresultat» i resultatoppstillingen til bedrifter..

Mindre per innbygger
De gode økonomiske resultatene er resultatet av flere kutt. Kommunenes investeringsutgifter er blant annet redusert med 1,5 prosent.

Kommunene bruker mer penger på de fleste områdene, men samtidig mindre kroner per innbygger. Kommunenes driftsutgifter økte med fem prosent.

Denne tabellen viser utgiftene i kroner innenfor forskjellige områder per innbygger:

Klikk på bildet for å forstørre.

En prosentvis oversikt viser at kommunen fordeler pengene om lag på samme måte som i 2003. Reduksjonen i bruk av midler på barnehager skyldes at de øremerkede tilskuddene til barnehagene økte fra 2003 til 2004.

Klikk på bildet for å forstørre.

Utgiften per kommunal barnehageplass har økt fra 79 000 til 95 000 kroner i perioden 2001 til 2004. Andelen barn 1-5 år som har barnehageplass har økt fra 63 til 72 prosent i samme periode.

Andelen av utgiftene som går til grunnskole har gått noe ned fra 2003. Utgift per elev er 65 000 kroner. Det er ifølge Statistisk sentralbyrå tolv elever per undervisningsårsverk i grunnskolen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag