Kronen har svekket seg mot de aller fleste valutaene de siste årene. Denne høsten har norske kroner nådd nye bunnoteringer mot dollar og euro.

Alt kjøp i utlandet blir dermed dyrere.

Tre typer tap

Vi har delt tapene inn i tre hovedområde:

  • Ferie i utlandet
  • Kjøp i utlandet
  • Indirekte kostnad fra importerte varer

For ferie i utlandet vil valutaendringene slå ut med en gang. For eksempel har ferie i USA blitt betydelig dyrere de siste årene. Tyrkia derimot kan ha blitt billigere (avhengig av dato du måler fra).

Det samme gjelder for alle andre kjøp i utlandet som nettbaserte kjøp, eller flesketurer til Sverige. Kjøper du noe på nett fra Kina, er det utviklingen i yuankursen som er det avgjørende.

Importerte varer

Vi kjøper varer som kommer fra utlandet for store beløp. Men effekten av valutaøkning på importerte varer er mye vanskeligere å beregne. Effekten av dette kommer ikke med engang. Ofte vil det ta lang tid før den kommer.

I utgangpunktet skulle man tro at hele effekten kommer over tid, men så enkelt er det ikke. Konkurransesituasjonen vil avgjøre hvor stor andel av en valutakursendring som vil øke prisene. For et land som har hatt en sterkere kursutvikling kan det være vanskelig å øke prisene når det er andre land som ikke har hatt så sterk utvikling.

Mange bedrifter har for eksempel også valutasikret for et år, slik at det vil ta lang tid før dette slår inn. For eksempel er det vanlig bilimportører å valutasikre for ett år.

Strøm for eksempel kan også bli litt dyrere fordi det kjøpes inn strøm fra utlandet i euro. Men effekten er vanskelig å tallfeste.

Konklusjonen er at det er vanskelig å lage et godt estimat på hvor stort tapet blir på valutaøkninger. I kalkulatoren nedenfor kan du se hvordan effekten blir ved å bruke forskjellige forutsetninger.

Eksempel på hva du kan tape

Valutakursene er forhåndsinnlagt med kurser fra 1.7.19, og 8. november. Dette eksemplet kan vi si vil gjelde i 2020, ut fra at dagens kurser holder seg på nivået i dag.

Her er samlet kjøp i utlandet på 25.000 kroner, og ferie i utlandet er på 40.000 kroner. For importerte varer er den samlede verdien 85.000 kroner, der effekten er 50 prosent. Samlet 150.000 kroner.

Ut fra disse forutsetningene vil det gi et tap på 4.300 kroner.

Hadde vi valg en annen dato og eldre som utgangspunkt ville tapet blitt større. For eksempel er kursen på euro gått opp med over 40 prosent i forhold til bunnpunktet for en del år siden.

Kjøp i utlandet
Valuta Beløp Endring
Euro 5 000 201
Svenske kroner 10 000 321
Dollar 5 000 328
Kinesiske yuan 5 000 224
Sum 25 000 1 074
Ferie i utlandet
Euro 30 000 1 209
Britiske pund 10 000 797
Sum 40 000 2 006
Indirekte fra import (50% effekt)
Euro 40 000 806
Svenske kroner 10 000 161
Danske kroner 5 000 97
Dollar 10 000 328
Kinesiske yuan 10 000 224
Britiske pund 5 000 199
Andre land 5 000 115
Sum 85 000 1 930
Totalt 150 000 5 010

Kalkulator for beregning av tap

Den er delt inn i de tre hovedområdene som er nevnt ovenfor

På importvarer kan du velge hvor stor andel av valutadifferansen som skal tas med. Det er forhåndsinnlagt en verdi på 50 prosent.

Du kan selv velge på hvilken dag du skal legge inn sammenligningsdatoen for valutakursene. Dagens valutakurs er fra 8.november.

Her finner du alle valutakursene.

Det er tatt med de viktigste valutaene for kjøp og ferie. Resten kan legges inn i linjen for importveid kroneindeks som representerer gjennomsnittet.

Her finner du kalkulatoren: Dette blir resultatet av en valutaendring for deg

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no.