Island topper lista over hvilke land som er best på kvinner i arbeid, foran Sverige, New Zealand og Slovenia. Norge har falt fra en tredjeplass til femteplass, viser en fersk statistikk som konsulentselskapet PWC har utarbeidet over situasjonen for kvinner i arbeid i 33 utvalgte OECD-land (Organisation for Economic Co-operation and Development).

For å lage rangeringen har PWC har vurdert:

  • Lønnsgap mellom kvinner og menn
  • Kvinnelig sysselsettingsandel
  • Gap mellom mannlig og kvinnelig yrkesdeltakelse
  • Arbeidsledighet blant kvinner
  • Andel av kvinnelige arbeidstakere i fulltidsjobb

Få jobber fulltid

OECD-landene har et potensial for å øke bruttonasjonalproduktet totalt med rundt 50.000 milliarder kroner, ifølge rapporten fra PWC. Særlig land der gapet mellom mannlig og kvinnelig yrkesdeltakelse er stort, har mye på tjene på å få flere kvinner i arbeid - for eksempel USA, Kina og India.

I de nordiske landene er mye av potensialet allerede tatt ut. Som ventet ligger norske kvinner i toppsjiktet i de fleste av disse statistikkene, men med ett markant unntak. Hele 21 av de 33 landene i oversikten har større andel av de sysselsatte kvinnene som jobber deltid. Litt over 70 prosent av norske kvinner i arbeid jobber fulltid - OECD-snittet er 75 prosent.

Her ligger Ungarn på topp foran Slovakia, Tsjekkia og Polen. Men også de andre nordiske landene har en større andel fulltidsarbeidende kvinner.

At så mange foretrekker deltidsjobb er en stor utfordring, mener bedriftsrådgiver og organisasjonssosiolog Anne Grethe Solberg:

- Det er alvorlig at man går glipp av viktige pensjonspoeng. I tillegg trenger vi at så mange som mulig, både kvinner og menn, er med på å dra lasset. Vi må tenke nytt og ikke lene oss på oljen. Det er dessuten mye mestring og mental helse å hente i å stå i full jobb, sier Solberg.

Hun tror det kan være ulike grunner til at dette er et område Norge ikke er best på:

- Lønnsnivået og økonomi kan forklare mye. I mange av disse landene er det kanskje mer nødvendig for de kvinnene som er i arbeid å jobbe fulltid for å greie nødvendige utgifter. Man må jo jobbe mer for pengene i mange andre land enn i Norge, sier Solberg til Nettavisen.Økonomi

Men også rene preferanser kan ha noe å si, mener Solberg:

- Vi har fortsatt et kjønnsdelt mønster der kvinner i større grad tar seg av omsorg for barn. Men også mange kvinner som er ferdige med perioden med barn ser ut til å foretrekke å jobbe deltid, kanskje rett og slett fordi de har råd til det.