Gå til sidens hovedinnhold

Norske kvinner på styretoppen i Europa

Kvinneandelen i styrene i Norge ligger på toppen i Europa, viser en undersøkelse fra 13 europeiske land som er gjengitt i den britiske avisa Financial Times.

Med 22 prosent kvinner i styrestolene er Norge på førsteplass foran Sverige med 20 prosent, viser undersøkelsen.

Det går et sterkt nord-sør-skille i Europa når det gjelder kvinnerepresentasjon i styrene. Italia og Spania ligger på bunnen med henholdsvis 2 og 3 prosent kvinner i styrene. I midten ligger land som Tyskland, Storbritannia og Sveits med henholdsvis 10, 10 og 9 prosent kvinneandel, melder Aftenposten.

Nord-sør-skillet er ikke entydig og svekkes av at Danmark har en kvinneandel i styrene på 4 prosent.

I artikkelen i Financial Times forklares den høye kvinneandelen i norske styrer med trusselen om å kvotere inn kvinner dersom ikke man oppnår en kvinnelig styreandel på 40 prosent innen neste år.

(NTB)

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene