Gå til sidens hovedinnhold

Norske kvinners skattetabbe

Norske kvinner som vil unngå klassisk skattetabbe må foreta seg noe nå. Om 10 dager er det for sent.

Norske kvinner i parforhold henger fremdeles igjen i gamle kjønnsrollemønstre når det gjelder privatøkonomien.

- Det kan koste dem dyrt, sier forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea til NA24.

Boligverdi viktigst ved samlivsbrudd
Bolig er den klart viktigste formuesgjenstanden for norske husholdninger. I tillegg har bolig er det knyttet skattemessige fordeler til det å eie bolig. Den ligningsføres med 25 prosent av markedsverdi, noe som er gunstig i fordel i formueskatt. I tillegg får man skattefradrag på rentene man betaler dersom boligen er belånt.

- Ved et samlivsbrudd vil verdier knyttet til bolig for mange være det som avgjør den nye økonomiske hverdagen. Høye boligpriser gjør at den som ikke har eierandel i bolig – ofte kvinnen – kommer ut på boligmarkedet dårligere stilt enn unge førstegangskjøpere uten egenkapital, sier Warloe.

Hun viser til at det kun er personer under 34 år som kan nyte godt av BSU-sparing og bankenes ekstra gode låneprogram rettet mot unge. Kraftig vekst i boligprisene og krav til 15 prosent egenkapital aktualiserer hvor viktig det er å ha eierandel i bolig.

- Etter flere års samliv har man gjerne forsørgeransvar for barn og andre økonomiske forpliktelser. Blir man alene da er man nærmest sjanseløs i dagens boligmarkedet hvis man ikke har spart opp egenkapital gjennom eierandel i bolig, sier Warloe.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Betaler for ting som forsvinner
Flere undersøkelser om hvordan norske par innretter økonomien sin viser at det er en tendens til at kvinner betaler for de tingene som forsvinner – altså mat, klær og gaver. Menn derimot tar ansvar for de tyngre postene i budsjettet som bil og huslån.

- Dette er en samlivsfelle for samboere. Men også for gifte kan regelen om særeie gjøre at for eksempel arvet bolig holdes utenfor deling ved samlivsbrudd, sier Warloe.

Hennes råd til kvinnene er å innrette fellesøkonomien slik at man har eierandel i felles bolig, og ikke bare betaler for løpende forbruk.

Og ikke vent til 30. april med gjennomgangen av par-økonomien.

Ta frem selvangivelsen nå
- Å endre boliglånsfordelingen er ikke noe man kan gjøre siste dag før fristen til å levere selvangivelsen går ut. Å skaffe dokumentasjon for riktig markedsvurdering av boligen er ikke noe du henter frem kvelden før innlevering. En rettferdig eierbrøk i boligen er også noe som kan trenge litt modning.Ta derfor tak i disse spørsmålene nå, sier Warloe.

Kvinner bør begynne med å finne ut hvor i selvangivelsen det fremkommer hvor stor eierandel man har i eiendommen(e).

- Kvinner bør spørre seg hvor stor del av gjelden og eiendommen bør jeg svare for?, sier Warloe.

Må være låntaker
I motsetning til ektefeller kan ikke samboere fritt fordele gjeld og gjeldsrenter mellom seg. Ifølge Warloe må hver av partene i samboerforhold ha status som låntaker eller medlåntaker på gjeldsbrevet til banken.

Når gjelden og rentene fordeles mellom selvangivelsene, så skal dette stemme med det som faktisk har vært betalt fra den enkeltes konto gjennom 2010.

- Legg ved en skriftlig avtale som beskriver den prosentvise fordelingen hver av partene svarer for, er rådet fra Warloe.

Fremgang
- I 1995 sto kvinner ligningsført med boligformue tilsvarende 37 prosent av mannens. I 2010, som er siste tilgjengelig ligningsinformasjon, er dette tallet steget til 77 prosent, sier Warloe som er glad utviklingen går riktig vei.

Kommentarer til denne saken