I NRKs årsrapport for 2018 viser statskanalen til totale driftsinntekter på 5,985 milliarder kroner. Av disse inntektene utgjorde kringkastingsavgiften 5,683 milliarder kroner, skriver E24. Dette er en vekst på 108,4 millioner kroner fra 2017. Veksten skjer som følge av at kringkastingsavgiften økte med 102,5 kroner.

– Fjoråret gikk litt bedre enn vi hadde budsjettert med, og det var i hovedsak inntektene som bidro til det, sier økonomi- og finansdirektør i NRK Andreas Norvik til Kampanje.

Les mer: Slik blir den nye NRK-avgiften for deg

Driftsresultatet (EBIT) landet imidlertid på 22,1 millioner kroner, ned fra 88,9 millioner kroner i 2017. Det er en nedgang på 66 millioner kroner.

Ifølge NRK har de målrettet redusert bemanningen siden 2013, og dette vises i kostnadene. Mens 54,5 prosent av driftskostnadene i 2014 gikk til lønn og pensjon, er tilsvarende tall i 2018 redusert til 51 prosent.

«Målet har vært å minske andelen faste kostnader og gi økt handlingsrom og fleksibilitet», heter det i rapporten.

De samlede driftskostnadene lå på 5,9 milliarder kroner i 2018. Dette er 475 millioner mer enn i 2014.

«Økningen skyldes hovedsakelig økte kostnader til programkjøp og rettigheter, totalt 388 millioner kroner (82 prosent)», står det i rapporten.

Den samlede godtgjørelsen for kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen lå på 3,33 millioner kroner i fjor, hvorav lønn og feriepenger utgjorde 3,08 millioner kroner.