Beskjeden ble gitt i et møte hos Kulturdepartementet med kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, økonomidirektør i NRK Andreas Norvik, ordfører i Rana kommune Geir Waage og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre tilstede.

- Det har lenge vært bred enighet om at NRK trenger en mer fremtidsrettet og forutsigbar finansieringsmodell. Samtidig får dette konsekvenser for NRKs lisensavdeling.

- Det er selvfølgelig en tung beskjed å få for våre medarbeidere ved lisensavdelinga. Dette er folk som gjennom mange år har gjort en viktig og god jobb for NRK, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i en pressemelding.

En ny finansieringsmodell

Regjeringen har varslet at forslaget til NRKs nye finansieringsmodell er en del av innholdet i mediemeldingen, som kulturminister Trine Skei Grande skal legge fram under Landslaget for lokalavisers (LFL) landsmøte 2019 i Drammen, fredag 29. mars.

Allerede på sin første dag i Kulturdepartementet i januar i fjor kom Skei Grande med beskjeden om at hun ønsket å fjerne lisensen slik den er i dag.

- NRK-lisensen er en sosialt veldig urettferdig måte å kreve inn penger på, sa hun da til NRK.

Den nye flertallsregjeringen varslet i januar at de ønsker en mediestøtte som «er forutsigbar, ubyråkratisk og med størst mulig avstand til politiske myndigheter», Mediestøtteordningen skal føres videre og moderniseres og momsfritak for nettaviser innføres.

Ansatte informert

NRKs lisensavdeling i Mo i Rana har 100 medarbeidere, og medarbeiderne får beskjed om hva som kommer til å skje på et allmøte torsdag.

- Det viktigste nå er å ivareta medarbeiderne som rammes. Hver enkelt har stått på og gjort en uvurderlig jobb for NRK, og vi skal gjøre det vi kan for å sikre en ryddig og trygg prosess fremover.

- Jeg er imponert over hvordan Lisensavdelinga har taklet å stå i usikkerhet i flere år. På den ene siden er det godt å få en avklaring. På den andre siden er det selvfølgelig veldig tøft, sier NRKs økonomidirektør Andreas Norvik i samme pressemelding.

70 nye arbeidsplasser

Parallelt med at lisensavdelingen legges ned, har Kulturdepartementet lagt frem planer for opprettelse av 70 nye arbeidsplasser ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.

- Samtidig er jeg glad for at regjeringens planer om etablering av 70 nye arbeidsplasser tilknyttet Nasjonalbiblioteket, sier kringkastingssjefen.

Konstituert avdelingsleder Elisabet Brean ved lisensavdelingen håper at de nye stillingene kan komme de NRK-ansatte ved avdelingen til gode.

- Jeg vil anta at NRK, Nasjonalbiblioteket og Rana kommune går sammen og legger til rette for å løse situasjonen, sier hun til NRK.