Da statsbudsjettet ble lagt fram tidligere i oktober, kom det fram at regjeringen ville øke NRK-støtten med 86 millioner kroner. Den totale støtten ville da bli på i underkant av 6,1 milliarder kroner.

Nå skriver bransjeavisen Medier24 at den økte lønns- og prisveksten i samfunnet, i tillegg til den økte arbeidsgiveravgiften, vil føre til at NRK vil mangle over 300 millioner kroner i 2023.

NRK jobber nå med å tilpasse planene sine, slik at de kommer ut i balanse, og å forstå omfanget og konsekvensene av det nye budsjettet, skriver avisen.

– Det arbeidet pågår og vil pågå en stund, men at det vil ha bemanningsmessige konsekvenser, det er det ingen tvil om, kommenterer han, og forklarer at det vil både bli fryst ansettelser samt nedskalering, sier økonomidirektør i NRK, Andreas Norvik til Medier24.

Og legger til:

– Vi får ikke til dette uten at vi blir færre ansatte

Åpne om krevende framtid

Allerede samme dag som statsbudsjettet ble lagt fram, var NRK ærlige om at budsjettet kom til å kreve mer av dem enn tidligere.

– Økningen på 1,4 prosent er lavere enn forventet lønns- og prisvekst, og lavere enn den generelle mediestøtten blir økt med. Statsbudsjettet gjør at neste år blir mer krevende enn vi har blitt vant til de siste årene, sa økonomidirektør Norvik til Nettavisen.

På spørsmål om hvorvidt NRK kunne være fornøyde med årets budsjett, svarte direktøren:

– Personlig hadde jeg forventet at økningen ville ligge tettere opp mot lønns- og prisveksten. Statsbudsjettet legger opp til en annen vekst enn SSB og Norges Bank. Det er et godt stykke unna, og vi må effektivisere driften vår mer. Det blir krevende, svarer Norvik.

– Har kuttet mange hundre årsverk

NRK har tidligere hatt krav om å effektivisere seg med en halv prosent hvert år.

Til Nettavisen har kanalen tidligere sagt at de tror effektiviseringen vil fortsette, også under den nye kringkastingssjefen, Vibeke Fürst Haugen, som tiltrådte tidligere i år.

– De siste ti årene har vi totalt sett kuttet mange hundre årsverk. Å effektivisere litt, er en del av det vi gjør. Det vil vi gjøre i 2023, 2024, 2025 og 2026, sa økonomidirektør Norvik.

Han var imidlertid ikke bekymret for om NRK ville greie å oppfylle samfunnsoppdraget sitt, selv med strammere rammer.

– Det har gått bra og vil gå bra framover. Vi skal fortsette å levere på oppdraget vårt.