Arbeidsmiljøloven er brutt i alle etatene til byråd Lan Marie Berg (MDG). Det skal være snakk om flere tusen brudd. Det skriver NRK.

Bare i Vann- og avløpsetaten dreier det seg om 5.616 lovbrudd, ifølge NRK.

Videre kommer det frem i et notat som Berg har sendt bystyret at det i Brann- og redningsetaten er 1.471 lovbrudd i perioden januar til og med august 2019.

- Jeg har nå gitt tydelig beskjed om at dette må følges nøye opp i tiden fremover, sier Berg til NRK.

Åpnet tilsyn

Lovbruddene skal komme på toppen av det som har vært kjent i Energigjenvinningsetaten. I høst åpnet Arbeidstilsynet tilsyn med etaten etter NRKs avsløringer om flere hundre brudd på arbeidsmiljøloven.

NRK skrev den gang at over flere år har ansatte på søppelanleggene jobbet ulovlig mye. Nå granskes hele Energigjenvinningsetaten for overtidsbruk, brudd på innkjøpsregler og påstander om ulovlige ansettelser. Opposisjonen krevde gransking av byråden.

I lys av den pågående undersøkelsen bestemte Berg i august at hun ville be alle etatene om å gjøre rede for tall for brudd på arbeidstidsbestemmelsene og hvordan de følger opp dette. Det skriver Oslo kommune i en pressemelding.

- Jeg har bedt alle etatsdirektørene redegjøre for hvordan etatene følger opp arbeidstidsbestemmelsene. Jeg har forsikret meg om at de tar dette på alvor. Arbeidsmiljøloven skal selvsagt følges av alle kommunens virksomheter. Det er den enkelte virksomhetsleder som ivaretar arbeidsgiveransvaret i sin etat, sier byråd Lan Marie Berg i pressemeldingen.

Føler opp bedre

Her heter det også at etatene de siste årene har fått på plass systemer som gir dem bedre grunnlag for å følge opp de ansattes arbeidstid. Samt at det legger til rette for at etatene kan jobbe mer systematisk for å unngå brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

- Trenden viser at antall brudd går nedover. Samtidig ser vi at etatene i min sektor må jobbe enda mer systematisk med å få ned brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Mange brudd kunne være unngått med bedre rutiner og planlegging, sier Berg videre i pressemeldingen.

- Skal ivareta ansattes sikkerhet

I pressemeldingen sier brannsjef Jon Myroldhaug:

- Vi skal hele tiden sørge for god brann- og ulykkesberedskap, og samtidig ivareta de ansattes sikkerhet. Det gjør vi. Så har vi altfor mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og setter inn en rekke tiltak for å få ned bruddene. Arbeidstidsbruddene skyldes både beredskap og frivillige vaktbytter.

Mens etatsdirektør i Bymiljøetaten Gerd Robsahm Kjørven hevder at mer enn 99 prosent av vaktene i Bymiljøetaten er innenfor arbeidstidsbestemmelsene.

- Men vi har utfordringer knyttet til blant annet viltforvaltning og veikontroller ved ekstremvær. Vi jobber systematisk med oppfølgingen sammen med tillitsvalgte og vernetjenesten, for å få antall AML-brudd ned, sier hun.