Den senere tiden har Nettavisen gått gjennom en rekke interne dokumenter i NRK. Gjennomgangen viser en toppledelse som leverer store reiseregninger og er flittig brukere av taxi på lisensbetalernes regning.

Norges mediemastodont

Norges statskanal er landets desidert største mediebedrift med hele 3.700 ansatte og tar inn 5,6 milliarder kroner i lisensinntekter hvert år.

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen er selv en av dem som leverer store reiseregninger. De siste årene har han reist for 1.014.747 kroner, viser Nettavisens gjennomgang.

Lønn: 3,1 mill.

Helt på toppen av hierarkiet i NRK finner vi Thor Gjermund Eriksen. Han har vært sjef siden 2013, og er blant Medie-Norges best betalte med en lønn på 3,1 millioner kroner.

Men det er ikke bare høy lønn du får ved å være sjef i NRK. Du får også muligheten til å reise mye på arbeidsgivers regning.

Totalt har Eriksen siden han ble NRK-sjef i 2013 levert reiseregninger for over én million kroner. Reiseregningene inkluderer alt fra store internasjonale konferanser, reiser til New York, idrettsarrangementer og interne lederseminarer.

Vil ikke kommentere

Nettavisen har i over én uke forsøkt å få et intervju med NRK-sjefen. Han har ikke ønsket å la seg intervjue og svare på spørsmål omkring både NRK-ledelsens forbruk eller sin egen taxibruk.

Eriksen uttalte til bransjenettstedet Medier24 i desember 2017 at han var opptatt av å sikre NRKs troverdighet blant publikum.

– Selv om enkelte aviskommentatorer er sinte på NRK, så gjør det mye større inntrykk på meg hva publikum synes. Et godt omdømme og at vi er til å stole på er helt avgjørende for at vi skal fortsatt ha bred støtte i befolkningen, sa han til Medier24.

På tross av ønske om bred støtte i befolkningen, ønsker ikke sjefen å svare på spørsmålene til Nettavisen om han og NRK-ledelsens bruk av lisensbetalernes penger.

I stedet har vi fått tilsendt kommentarer fra hans kommunikasjonssjef.

– Reisene er planlagt og gjennomført fordi de er nødvendige tjenestereiser, og de godkjennes og revideres i forhold til NRKs regelverk. Kringkastingssjefen ser det ikke som naturlig at han utover dette begrunner tjenestereisens legitimitet og innhold, skriver Hilde Ebeltoft-Skaugrud i en e-post til Nettavisen.

Les: Thor Gjermund Eriksen: Reiser og presisjon

Den aller største reiseregningen til Eriksen var på 42.043 kroner. Det inkluderte både det såkalte Tafelspitzmøtet med andre kringkastingssjefer i København, og deltagelse på konferansen South by Southwest som foregår hvert år i Austin, Texas.

Her er Eriksens største reiseregninger

Fra dato Til dato Møte/arrangement Reisregning
09.03.2017 20.03.2017 Tafelspitzmøte København og Austin Texas kr 42 043
17.02.2014 24.02.2014 New York og OL i Sotsji kr 37 130
06.07.2014 15.07.2014 Fotball VM Brasil kr 31 452
17.09.2018 21.09.2018 New York med Kulturdepartementet kr 27 117
25.06.2014 28.06.2014 EBU Generalforsamling, Napoli kr 17 692
11.07.2018 16.07.2018 Fotball-VM, Russland kr 17 442
23.01.2015 26.01.2015 Møter/arrangement Kitzbühel, Østerrike kr 16 790

Dette tjener NRK-toppene

Eriksen er ikke alene i ledelsen. Han har også ti direktører rundt bordet. De har en snittlønn på 1,82 mill.

NRK-lisensen for 2018 er på kr 2.970,24.

Hvis man legger til grunn NRK-ledelsens lønnskostnader og årlige reiseregnskap tilsvarer det totalt en sum på kr 23,8 millioner kroner i året.

For å betale denne regningen for 11 toppdirektører, trengs det 8.041 lisensbetalere som hver betaler NRK-lisensen på nært 3.000 kroner.

Navn Stillingstittel Lønn
Thor Gjermund Eriksen Kringkastingssjef kr 3 139 650
Andreas Norvik Økonomidirektør kr 1 862 600
Jon Espen Lohne Direktør for stab kr 1 801 500
Olav Nyhus Juridisk direktør kr 1 768 600
Helje Solberg Nyhetsdirektør kr 1 713 050
Annika Biørnstad Organisasjonsdirektør kr 1 702 450
Øyvind Lund Mediedirektør kr 1 689 250
Vibeke Haugen Marienlyst-direktør kr 1 689 250
Marius Lillelien Distriktsdirektør kr 1 680 000
Heidrun Reisæter Teknologidirektør kr 1 651 000
Mona Solbakk Samisk direktør kr 1 358 100

Direktørene som reiser mest

Selv om Eriksen har reist for vel over én million kroner, må han ta til takke med andreplassen på NRKs reisetopp. Det er nemlig Mona Solbakk som er samisk direktør som reiser desidert mest. Hun har samlet levert reiseregninger for 1,17 millioner kroner.

Navn Stillingstittel Reiseregninger 13-18
Mona Solbakk Direktør for NRK Samisk kr 1 172 905
Thor Gjermund Eriksen Kringkastingssjef kr 1 014 748
Olav Nyhus Juridisk direktør kr 878 505
Grethe Gynnild-Johnsen Tidl. distriksredaktør kr 854 590
Tommy Hansen Tidl. komsjef kr 829 726
Nils Johan Heatta Tidl. Direktør for Samisk kr 779 846

Les: Thor Gjermund Eriksen: Reiser og presisjon