HAUGESUND (Nettavisen Økonomi:) Kjetil Lund ankommer Haugesund sentrum og får øye på rundt 30 demonstranter utenfor energikonferansen Energirike, hvor han skal tale for bransjepersoner. «Nei til vindkraft» og «Stopp Tysvær Vindkraftverk» står det på noen av plakatene.

Vindmølle-debatten har rast i Norge det siste året, spesielt etter at Lund, på sin første arbeidsdag som direktør for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), la fram dokumentet «Nasjonal ramme for vindkraft på land». Dokumentet vakte sterke reaksjoner blant enkelte naturvernere og aktivister.

Norge er inne i den sterkeste utbyggingen av ny kraft siden 1970-årene. Vindkraft-konsesjoner for rundt 22 TWh er gitt. 5,5 TWh er utbygd, mens mellom 7 og 8 TWh er nå under bygging. 40 konsesjoner er fremdeles ubrukte.

Les mer: Vindkraft vil legge beslag på 1600 kvadratkilometer - en tredel er urørt natur

Selv synes Lund at engasjementet rundt vindkraft i sosiale medier, aviser, kommunestyrer og folkemøter er et sunnhetstegn, og sier ikke nei til en god diskusjon om vindkraft. Men ser man bort fra de fredelige demonstrasjonene i Haugesund sentrum, har deler av vindmølle-debatten sporet av i en unyansert og lite respektfull retning, mener direktøren.

- Jeg har opplevd at ansatte og saksbehandlere i NVE har blitt skjelt ut på måter som har vært ubehagelige. Det reagerer jeg på. Det er ikke bra, for vi må kunne være uenige med et respektfullt toneleie og oppføre oss som folk, sier NVE-direktør Lund til Nettavisen Økonomi.

- NVE har ingen agenda

Direktøren sier at han selv ikke har blitt utskjelt, men at han ikke kan si det samme om flere av de ansatte.

- Jeg kan ikke klage. Jeg har fått noen meldinger og slikt, men jeg har ikke opplevd mye, sier Lund.

Den relativt ferske NVE-direktøren ønsker, som han gjorde da han presenterte nasjonal ramme for vindkraft på land 1. april, å avkrefte noen myter.

- Det er viktig å understreke at vi har lagt fram en kartlegging av hvilke områder i landet vårt som er mest egnet for vindkraft med hensyn til for eksempel strømnettet og vindstyrke. Det er ikke, og skal ikke være, en utbyggings- eller tempoplan. NVE har ingen agenda i så måte. Rammene for hvor mye vindkraft vi skal ha, og på hvilke vilkår, skal fastsettes av politiske myndigheter, sier Lund.

Les også: Tysk vindkrafttopp med klar melding til aksjonistene: - Vi bygger uansett

Nasjonal ramme for vindkraft er et kart med de 13 områdene som NVE mener er mest egnet for ny vindkraftutbygging i Norge, og berører alle fylker med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms.

Mange har raslet med sablene, og det finnes i dag rundt 50 grupper på Facebook mot vindkraft, som til sammen har over 150.000 medlemmer i Norge. Blant vindkraft-motstanderne, er villmarks- og ekspedisjonsfarer Lars Monsen, som tidligere i sommer la ut et flammende innlegg på sin egen Facebook-side:

- Engasjement er bra, men jeg skulle noen ganger ønske at vi kunne hatt en mer nyansert og respektfull debatt. Det finnes gode og tunge argumenter mot vindkraft, men også i favør av vindkraft. Vindressursene i Norge er veldig gode, og det kan bety rimelig og utslippsfri strøm til industrien og andre formål. Hvor mye vekt man tillegger det argumentet er opp til hver enkelt, men det er et godt argument, sier NVE-direktør Lund.

Les mer: Strømprisene er mer enn halvert siden januar - 40 prosent billigere enn i fjor sommer

Stiller høyere krav til utbyggerne

NVE-direktøren skulle ønske at flere satte seg inn i NVEs oppdaterte temarapporter om virkninger av vindkraft før de deltok i debatten. Han mener mye som påstås i dagens debatt ikke er riktig.

- At strømprisen går opp med mer vindkraft er for eksempel helt feil. Den vil gå ned, sier Lund.

Direktøren sier NVE også forsøkte å svare på det folkelige engasjementet ved å stille krav om økt lokal forankring blant utbyggerne.

- Vi har notert oss engasjementet rundt utbyggingene som pågår, og at det fremdeles er en del ubrukte konsesjonser som skal bygges ut. Vi håper vi kan gjøre prosessen enda bedre ved å stille krav til at utbyggerne skal legge fram en plan for hvordan de vil involvere lokale interessenter.

NVE har innstilt all behandling av nye konsesjoner for vindkraft inntil politikerne har fastsatt rammene for vindkraft på land i årene fremover.

- Det er ingen hast å gjenoppta arbeidet med nye konsesjoner, sier Lund.

Les også: Philip (20) og Irma (19) er Norges første havvind-lærlinger