Norge har havnet i en svært lite heldig situasjon: Vi har bygget stadig flere utenlandsforbindelser for strøm, både for å kunne tjene penger på eksport - men også kunne importere i perioder hvor vi har såkalte tørrår hvor vi ikke har nok egen produksjon.

Problemet som har oppstått i år er når dette tørråret har kommet som har gitt historisk lite vann i magasinene, har også landene rundt oss hatt problemer med å produsere nok strøm. Dette er en situasjon som ikke har vært en del av NVEs risikovurderinger:

- Den energikrisen vi opplever i Europa nå, har ikke vært vurdert i våre analyser og sensitiviteter av effekten det norske kraftsystemet av nye mellomlandsforbindelser, og vi har ikke vurdert det som en sannsynlig varig situasjon.

Det sier NVEs fungerende direktør for reguleringsmyndigheten, Tore Langset, til Nettavisen.

Har skrudd på eksport-bremsene

Situasjonen har også kommet overraskende på kraftprodusentene, og Statnett valgte for snart tre uker siden å heve farenivået til gult nivå i store deler Sør-Norge. Dette tolkes av kraftprodusentene som en beskjed om å sette på bremsene, selv om det er kraftselskapene selv som bestemmer hvor mye de skal produsere.

Og bremsene har virkelig blitt satt på: I forrige uke falt krafteksporten med 45 prosent, og denne uken ser vannkraftprodusentene ut til å holde kraftig tilbake.

- Med lavere magasinfylling vil vannet i magasinene få større og større verdi, og kraftprodusentene vil kreve en høyere pris for å være villig til å bruke vannet. Dette vil igjen kunne gi høye(re) norske kraftpriser og større grad av import på våre mellomlandsforbindelser, forteller Tangset.

Les også: Nå får du et lite pustehull fra ekstremprisene på strøm - men Sør-Norge fortsetter å være dyrt

Nå viser samtidig ny statistikk fra NVE at vannstanden i norske kraftmagasiner øker for 3. uken på rad: Den øker fra 65,5 til 66,5 prosent av maksimal fyllingsgrad.

Dette er fortsatt svært lavt sammenlignet med normalen på 82,9 prosent, men samtidig et lite hakk opp

Store forskjeller innad i Norge

Selv om situasjonen i Norge totalt sett er i bedring, er det fortsatt store forskjeller mellom landsdelene, viser NVEs siste kraftrapport.

I Nord-Norge er det for tiden litt mer vann i magasinene enn normalt, mens det på Vestlandet er historisk lite vann. Selv om vannstanden økte noe i forrige uke, er

Strømforbruket øker kraftig

Det er lite som tyder på at nordmenn snur livene sine på hode av de høye strømprisene: Ifølge NVE økte strømforbruket i forrige uke:

- I uke 41 økte forbruket i Norge med 11 prosent. Økningen har sammenheng med kaldere vær og høyere forbruk til oppvarming. Tilsvarende forbruksnivå har det ikke vært i Norge siden i våres, skriver NVE.

Totalt ble det brukt 2,53 TWh, en oppgang fra 2,29 TWh fra uken før.

Les også: Ny strømkabel til England står for 40 prosent av strømeksporten - snart skal kapasiteten dobles