MAJORSTUEN (Nettavisen): I dag kl. 10 presenterte NVE sitt nye forslag til nettleie for husholdningene. Om forslaget blir vedtatt, kan det medføre store endringer i din og min strømregning. Forslaget ble sendt ut på høring i dag.

NVEs opprinnelige forslag til ny nettleie, fra 2017, skapte skarpe reaksjoner fra forbrukermyndigheter og miljøorganisasjoner og kraftbransjen selv.

NVE ville innføre en såkalt effekttariff som i praksis betydde at forbrukerne måtte belage seg på at det ble merkbart dyrere å bruke mye strøm i perioder med stor belastning på nettet, som tiden da de fleste av oss lager middag eller når vi står opp og bruker dusj og kaffetraktere.

Hensikten var å påvirke brukerne til å endre på sine forbruksvaner for å unngå overbelastning av nettet. Riset bak speilet var økt behov for utbygging av nettkapasiteten og med det enda dyrere nettleie.

Les også: Elbillading kan bli dyrere – om ettermiddagen

- Må bruke nettet mer effektivt

I dag presenterer NVE sitt nye forslag. Ideen om effekttariff står ved lag.

- Vi legger om til en mer moderne nettleie, som passer bedre til klimaomstillingene og elektrifiseringen som ligger foran oss, sier Kjetil Lund, administrerende direktør i NVE.

Lund peker på en markant økning i bruk av strømnettet, og at dette er 100 prosent brukerfinansiert. Dette koster oss 27 milliarder i året og kostnaden er økende, sier Lund. NVE anslår en økning fra 136 til 159 terawattimer fra 2018 til 2040.

- Effektforbruket øker enda mer. Det er en god utvikling, men en som også setter kraftnettet vårt under press, sier Lund og peker på elbiler og andre elementer som betyr økt effektuttak i strømnettet.

Reklame: Nå kan du få gratis strøm

Det betyr økte topper, og utfordrer nettkapasiteten, påpeker Lund. Ny utbygging er tidkrevende, ekstremt kostbart og krever omstridte naturinngrep. Samtidig har vi dårlig tid, mener Lund.

- Derfor bør vi heller legge til rette for at vi bruker kapasiteten vi har så effektivt som mulig. Nettet er ikke under press hele tida. Hvis vi greier å flytte forbruket bort fra de største toppene. Det kan spare oss alle for unødvendige, store utgifter. Vi må ha insentiv til å gjøre små grep, som at elbilene lades om natt, at vi får smartteknologi som kan styre forbruk effektivt.

Slik blir nettstrukturen

Her er hovedpunktene i den nye nettleien:

  • Energileddet skal utgjøre en mindre andel av nettleien
  • Faste kostnader skal fordeles ut fra etterspørsel etter kapasitet (effekt)
  • Døgnmaks for effektleddet
  • Gradvis innføring av endringer i nettleiestrukturen

Den viktigste forskjellen fra NVEs tidligere forslag til ny nettleie, er at nettselskapene selv bestemmer hvordan de skal prise leia overfor kundene. Lund skisserer at nettselskapene selv kan utforme nettleien, ved å bruke for eksempel: abonnert effekt, målt effekt eller sikringsdifferensiert nettleie.

NVE ber om innspill fra nettselskapene på hva som kan fungere best. Lund anslår at den nye nettleien kan innføres over en femårsperiode.

Han foreslår ordninger som endrer prisingen for hurtigladere, som i dag allerede har en effekttariff basert på en månedsmakspris - dette gir urettferdige utslag i distrikter med ujevn bruk, påpeker Lund.

Høringsfristen er satt til 4. mai.

- Økt regning uansett

- Vi tror endringene vil gi lavere nettleie på sikt, sier Lund.

Han anslår at endringen i regningen bli liten for de aller fleste. Men at regningen blir høyere er det ingen vei helt utenom:

- Regningen kommer til øke uansett, for vi kommer ikke unna flere utbygginger.