Etter at Statnett slo alarm om fare for strømrasjonering til vinteren, oppdaget de at bekymringen ikke ble tatt til etterretning av vannkraftprodusentene:

«Så langt ser ikke Statnett klare indikasjoner i kraftflyt eller priser på at meldingen til markedsaktørene har hatt effekt», skrev Statnett i et brev til NVE i slutten av juni.

Les også: Full eksport tross vannmangel: Nå har Statnett slått alarm

Nå holdes det tilbake

Men i den siste ukesrapporten fra NVE melder de at de nå ser tegn på endring:

- I Sørvest-Norge (NO2) viser foreløpige tall at samlet ukesproduksjon av regulerbar vannkraft var den laveste hittil i år, og ligger lavt for årstiden. Nedgangen i den regulerbare vannkraftproduksjonen kan tyde på at vannkraftprodusentene sparer på vannet og verdsetter det høyt, skriver NVE.

- Redusert innenlands kraftproduksjon bidro til mindre eksport i uka som gikk. Foreløpige tall viser Sør-Norge fikk en nettoimport på 61 GWh, melder de.

Sørvest-Norge er Norges klart viktigste område for vannkraft. Området har både mest magasinkapasitet, og det er herfra utenlandskablene til både Danmark, Tyskland, Nederland og England går fra. For tiden er det rundt 1,5 TWh mindre vann i magasinene enn det noen sinne har vært. Det er nå 9. uken på rad at området har ligget på et historisk minimumsnivå.

- Magasinfyllingen i Sør-Norge økte med 1,3 prosentpoeng i forrige uke, men er fremdeles på et lavt nivå for årstiden, skriver NVE.

Den reduserte produksjonen førte til høyere priser:

- I Sørvest-Norge fikk vi nok en rekordhøy ukespris på 322 øre per kWh i uka som gikk, som er en økning på fem prosent fra uka før. I Vest- og Øst-Norge gikk prisene opp med 13 prosent. Kraftprisene her er likevel klart lavere enn i Sørvest-Norge. Flaskehalser i det norske kraftnettet gjør at vi får prisforskjeller også mellom områdene i Sør-Norge. Sørvest-Norge blir sterkere påvirket av kraftprisene på kontinentet, skriver de i sin oppsummering.

Endring skjer i slutten av september

På rapportens 28. side finner man en del av forklaringen: Nesten halvparten av overføringskapasiteten mellom Østlandet og Sørvest-Norge er tatt ut av drift, men er ventet tilbake i drift 30. september. Det er da ventet at prisene vil bli likere i Sør-Norge.

En måned før det er det forventet at strømkabelen til Nederland igjen vil bli satt i drift, etter å ha vært ødelagt siden 6. mai.