Norge trenger betydelig ny kraftproduksjon i årene som kommer, men nok en gang har NVE satt ned foten for et nytt vannkraftprosjekt.

Sunnhordland kraftlag har søkt om konsesjon til å bygge ut mer av området rundt det eksisterende Eikelandsosen kraftverk i Bjørnafjorden kommune, som ligger tre mil sørøst for Bergen.

Rent konkret vil de utnytte et fall på 254 meter i Kvanndalselva, med en installert effekt på 5,1 MW.

Ifølge søknaden ville utbyggingen føre til 16,8 GWh årlig strømproduksjon, tilsvarende årsforbruket til 800 husstander.

Selv om området allerede er delvis bygget ut for vannkraft, avslår NVE søknaden.

– I vedtaket har NVE lagt stor vekt på at 70 % av nedbørfeltet og 75 % av vannføringen i elven allerede er fraført og benyttet i Eikelandsosen kraftverk. En videre utbygging av Kvanndalselva som omsøkt vil medføre at 97 % av vannføringen i Kvanndalselva blir borte. NVE har også lagt vekt på de negative konsekvensene knyttet til regulering av Holdhustjørna, skriver NVE i sitt avslag.

Les også: Friskmelder strømsituasjonen, samtidig faller mengden vann i norske vannmagasiner