Norges Bank satte som ventet opp sin innskuddsrente til bankene - styringsrenten - med 0,25 prosentpoeng til 1 prosent. DNB var først ute av de store bankene med å sette opp rentene.

Mandag ettermiddag følger Nordrea etter med å heve renten både på lån og innskudd med 0,25 prosentpoeng.

– I lys av Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten på rentemøtet 21. mars og utviklingen i pengemarkedsrentene, har Nordea besluttet å justere opp rentene på boliglån og sparekonto, sier John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

Beste veiledende boliglånsrente blir etter justeringen 2,48 prosent. Innskuddsrenten økes samtidig med inntil 0,25 prosentpoeng.

Fredag ettermiddag meldte både Danske Bank og Sandnes Sparebank at de setter opp boliglånsrentene og innskuddsrentene med inntil 0,25 prosentpoeng. Begrunnelsen for økningen er utviklingen i pengemarkedet og Norges Banks økning i styringsrenten.

Innstilt på økning

- Økt pengemarkedsrente betyr at det blir dyrere å låne penger, men dette har trolig de fleste innstilt seg på, sier Erik Kvia Hansen, direktør Personmarked i Sandnes Sparebank, i en pressemelding.

Beste veiledende rente i banken etter renteøkningen er til Boliglån Ung, der lånene har en nominell rente på 2,44 prosent. For nye boliglån gjelder de nye betingelsene fra 25. mars, mens for eksisterende kunder gjelder nye betingelser fra 6. mai. bankene har seks ukers varslingsfrist ved renteendringer.

KLP Banken opplyser i en pressemelding mandag 25. mars at de usterer opp låne- og innskuddsrentene med inntil 0,25 prosentpoeng som følge av utviklingen i pengemarkedet.

2,30-2,55 prosent

Beste utlånsrente i banken vil være Grønt Boliglån Unge medlemmer med nominell rente på 2,30 prosent. Den beste renten for ordinære medlemmer boliglån over 1,5 millioner kroner blir nominelt 2,55 prosent.

Banken setter også opp renten på sine innskudd. Ny nominell rente for Topprentekonto for medlemmene økes til 1,90 prosent. Renten på brukskonto for medlemmer økes til 0,70 prosent.

De nye rentene gjelder fra 1. april 2019 for nye kunder og fra 10. mai 2019 for eksisterende kunder.