Både Konkurransetilsynet og Finanstilsynet vil se nærmere på DnB Nors nye krav til kundene sine.

Som NA24 omtalte i artikkelen «DnB Nor svinebinder kundene» har landets desidert største og mektigste bank innført nye krav til sine «totalkunder», nå «helkunder», for å kvalifisere til bankens beste lånerente.

De nye kravene, som for øvrig glimrer med sitt fravær på bankens nettsider, går ifølge dinepenger.no ut på at nå må kunder som ønsker å oppnå bankens beste lånerente ha både forsikringer (både person- og skadeforsikring), aktiv lønnskonto, debetkort, kredittkort og spare minst 500 kroner per måned i banken.

Kan koste tusenvis årlig
Kunder som ikke oppfyller alle kriteriene får 0,3 prosent høyere rente på alle typer lån.

Har du et lån på 2,5 millioner, betyr det at dersom du for eksempel ikke oppfyller sparekravet på 500 kroner måneden, må du ut med 7.500 kroner i ekstra renter per år.

DnB Nor har cirka 450.000 boliglånskunder, noe som utgjør 30 prosent av alle norske boliglånskunder, ifølge Finanstilsynet. Bankens markedsmakt gjør at både Konkurransetilsynet og Finanstilsynet vil se nærmere på de nye bindingskravene.

- Vi er kjent med saken og vil foreta en nærmere vurdering av om Dnb nors nye vilkår kan være i strid med forskriften om bankenes produktpakker, sier direktør i Finanstilsynet Emil Steffensen til NA24.

Ikke opplagt
Konkurransetilsynet er usikker på om DnB Nors nye krav til «helkunden» kan være brudd på konkurranselovgivningens paragraf om misbruk av markedsmakt.

- I utgangspunktet er bedrifter fri til å sette sammen de produktpakker de vil, men for dominerende aktører gjelder det noen begrensninger, sier seksjonsleder Eivind Stage i Konkurransetilsynets seksjon for finans og tjenester til NA24.

Stage stiller seg i utgangspunktet tvilende til at Dnb nor bryter loven.

- Misbruk av dominerende stilling i finansnæringen er ikke tillat, men det skal en del til for å overskride denne terskelen, sier Stage.

Han medgir at Forbrukerombudet har et poeng i sine uttalelser om at omfattende produktpakker kan bidra til å hindre normal konkurranse i bankmarkedet.

- Vi ser at produktpakker kan bidra til at det bli vanskeligere og mindre attraktivt for norske bankkunder å bytte bank, men samtidig kan produktpakken også være til fordel for kunden, sier Stage.

Ifølge seksjonslederen er det i utgangspunktet full adgang for bankene å lage produktpakker dersom det er forbundet med en rabatt for kunden å gå inn på pakkeavtalen. Dette går frem i en forskrift til finansavtaleloven som Finanstilsynet har ansvar for.

- I denne saken mener jeg det vil være naturlig at Finanstilsynet først tar en vurdering av Dnb nors helkundekrav i forhold til produktpakkeforskriften. Om vi eventuelt vil vurdere saken i henhold til paragrafen om misbruk av dominerende stilling er for tidlig å si, sier Stage.