Den nye dystre rekorden er 14.626 personer som registrert smittet på én uke. Det er en økning på nesten 25 prosent fra uken før, og er med solid margin den uken gjennom pandemien med flest smittede.

Les også: Johansen: - Folk bør ha munnbind i vesker og jakker

Til sammenligning ble det registrert 6575 smittede i den verste smitteuken i den 3. bølgen i mars i år.

Den kraftige eksponentielle veksten har derimot avtatt noe, og R-tallet antas nå å være 1,2. Dette er en nedgang fra 1,3 de siste ukene.

- Høy vaksinasjonsdekning bidrar til å bremse, men ikke stoppe smittespredningen. Selv om antall registrert smittede har økt jevnt fra uke 41 fram til uke 46 ser det ut til at verken antall nye innleggelser eller antall overføringer til intensivavdeling for covid-19 økte i uke 46. Det er for tidlig å vurdere om dette er en varig, ny trend, skriver FHI i sin ukesrapport.

FHIs tall viser samtidig at smitten fortsatt sprer seg ganske bredt aldersmessig i befolkningen.

- Oppfriskningsdosen til de eldste vaksinerte vil forhåpentligvis beskytte dem ytterligere, og kommunene må gjennomføre denne vaksineringen så snart som mulig. I tillegg må helsepersonell som omgås eldre tilbys en oppfriskningsdose for å redusere faren for smitte til pasientene ytterligere.

Fullvaksinerte dominerer på sykehusene

Fullvaksinerte utgjør fortsatt en majoritet av de innlagte: 60 prosent av nye innlagte var fullvaksinerte, omtrent på samme nivå som de siste ukene.

Samtidig er FHI klare på at veksten i antall sykehusinnleggelser er i ferd med å bremse:

- Det var en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 46, etter en økning siste fire uker. Det er foreløpig rapportert om 146 nye pasienter i uke 46, etter 163 i uke 45, melder FHI.

Det er samtidig verdt å understreke at selv om smittetallene nå ligger vesentlig høyere enn under vinterens smittebølge, er sykehustallene fortsatt en god del lavere enn under forrige topp.

Høyeste antall døde i 2021

Antall dødsfall pleier å følge etter smittebølgene, og det ble i forrige uke en ny dyster dødsrekord:

- Antall ukentlige dødsfall har vært økende de siste fem uker. Det er foreløpig registrert 45 covid-19 assosierte dødsfall i uke 46 etter 42 i uke 45. De siste 4 uker var medianalderen på de døde 85 år (nedre-øvre kvartil: 79-92 år). Antall dødsfall i uke 46 er det høyeste registrert i 2021 og på nær tilsvarende nivå som i begynnelsen av pandemien, melder FHI.

Det betyr at dødstallene nå ligger langt over nivåene både i 2. og 3. smittebølge.

- Fra begynnelsen av vaksinasjonsprogrammet frem til og med uke 46 er det tilgjengelig informasjon om vaksinestatus for 561 antall covid-19 assosierte dødsfall. Blant disse har det vært 163 covid-19 assosierte dødsfall blant fullvaksinerte, 19 dødsfall vært blant delvis vaksinerte og 379 dødsfall blant uvaksinerte, melder FHI.

Les også: - Støres koronastrategi er utilstrekkelig og uklar