Gå til sidens hovedinnhold

Ny Finance Credit-dom

Nok en dom i Finance Credit-skandalen er klar. Fredag ble Knut Harald Nylænde dømt til fengsel i ett år.

Seks måneder av straffen er betinget. Knut Harald Nylænde er dømt for overtredelse av regnskapsloven og merverdiavgiftsloven, og må i tillegg til fengselsstraffen betale erstatning til myndighetene på 1.188.000 kroner, og saksomkostninger med 50 000 kroner.

Nylænde var tidligere daglig leder og styreleder i FakturaPlan AS. Selskapet skiftet senere navn til Fakturaservice Oslo AS.

Ifølge dommen skal Nylænde på vegne av FakturaPlan AS inngått en forretningsføreravtale med Finance Credit Norge ASA ved Trond Kristoffersen og Torgeir Stensrud. Avtalen innebar at Finance Credit Norge ASA skulle forestå forretningsførsel for FakturaPlan AS mot en årlig godtgjørelse på 4.950.000 kroner fra og med 2001.

Avtalen var ifølge dommen ikke reell, men ble likevel bokført som salgsinntekt i Finance Credit Norge ASA resultatregnskapet for 2001. Dette medførte at driftsresultatet i Finance Credits årsregnskap ble oppblåst med 13,5 prosent.

Les hele dommen her.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 70,55 øre - fastpris 24,90 øre