I lastebiler ved Svinesund har tollerne nå oppdaget en ganske ny form for smugling - lastebiler fulle av gassbeholdere som er forsøkt tatt inn i landet uten at importavgiften er betalt.

Drøyt 10.000 kroner koster det å importere én gassbeholder som den på bildet under. Lastebilen på bildet inneholder mangfoldige gassbeholdere:

Gunstigere å smugle

Denne aktiviteten betyr tapte avgiftsinntekter, men også konkurransevridning og ulovlig billigsalg av skadelige klimagasser til norske kunder.

- Det er god grunn til å forvente at det er unndratt avgifter på disse gassene for minst et titall millioner kroner de siste par årene.

Det sier avdelingsdirektør Kjetil Birkeland Daatland i Tolletaten. Han leder Analyseavdelingen i Tolletaten. Avdelingen ble opprettet høsten 2020 for å igangsette analyser og etterretning av grensekryssende registrert vareførsel over grensene, og består av en rekke ledende analytikere som er spesialisert for formålet.

Les også: Skarpe reaksjoner på strømtiltak: - En hån mot folket

Nye analyser gir god grunn til å anta at regelstridig handel med klimagasser har økt det siste året. Trenden er internasjonal og forklares med en økning i miljøavgiftene mange land:

- Det henger sammen med strengere regler for import av klimagasser etter at det kom en avgiftsøkning i hele EU/EØS-området. Varen har derfor blitt mer attraktiv for aktører som driver ulovlig omsetning, sier avdelingsdirektør Kjetil Birkeland Daatland i Tolletaten.

Dyrere og dyrere

Miljødirektoratet, som forvalter regelverket for gass-imort, opplyser at klimagassene er pålagt høye avgifter og importbegrensninger. Hensikten er å få ned bruken kraftig, for å kunne «redusere klimagassutslippene tilstrekkelig»:

«Regjeringen har varslet at avgift på klimagasser skal trappes opp fram mot 2030, importen av HFK-er i bulk skal fases ned og nye bruksforbud innføres som følge av EUs f-gassforordning. Dette vil gjøre at gassene blir dyre i innkjøp, og det blir færre bruksområder hvor man kan bruke spesielt HFK-gasser i fremtiden.»

Les også: Lønnsfest i kraftbransjen: Hafslund-sjefen tjente mest blant strømtoppene

Gassene som er forsøkt innført brukes i hovedsak i store kjøle- og fryseanlegg. De brukes typisk i kuldeanlegg, varmepumper, klimaanlegg, høyspentelektronikk og store kjøleanlegg.

Når de fases ut, finnes det erstatninger for de farlige gassene, forklarer Camilla Schreiner, seksjonsleder for klimaavdelingen i Miljødirektoratet:

- Ja, det finnes alternativer til disse gassene for de fleste områder som de brukes i. For eksempel kan man bruke CO2 i kulde-/fryseanleggg – andre alternativ er hydrokarboner og ammoniakk. Det kommer også nye kjemikalier, gjerne kalt HFO-er, som har et langt lavere oppvarmingspotensial og er dermed ikke så sterke klimagasser som HFK-ene som har vært brukt, har.

Skyhøye avgifter - gassene skal fases ut

Det er mange varianter av disse gassene, som er pålagt avgifter knyttet til drivhuseffekt.

Avgiftene øker etter hvor skadelige utslipp gassen vurderes å ha - den høyeste avgiftssatsen er på 8.746 kroner per kilo gass.

Lasten som er avbildet over er full av 12-kilos beholdere med gass av typen HFK-134a. For hver eneste beholder i bilen må det betales en importavgift på 10.141 kroner, viser avgiftstabellen fra Skatteetaten (se pkt. 7.2).

Å slippe unna avgift på klimagasser er negativt av minst tre grunner, påpeker Daatland:

- Det har vært omsatt gasser for lavere pris enn det avgiften skulle tilsi. De som greier dette, får en konkurransefordel hvis de får gassene inn uten å betale. Det er også et skadepotensial knyttet til inntektstap for staten og til EUs og Norges klimamål.

Les også: Raser mot TV 2s tilbud til Telenor-kunder: – Det er så sykt

Kan få straffeskatt

Daatland kan ikke gå inn på konkrete firmanavn. Informasjonen er taushetsbelagt, men kan også bidra til å avsløre metodene som benyttes for å avsløre lovstridig virksomhet.

Imidlertid er ikke alle former for avgiftsunngåelse svindelforsøk, understreker Daatland:

- Norske virksomheter ønsker som regel å gjøre rett. Feildeklareringer kan også skyldes for eksempel for lavt kunnskapsnivå og ikke bevisste forsøk på unndragelser. I slike tilfeller kan vi eller våre samarbeidspartnere bruke brukerdialog for å løse sakene. I den andre enden av skalaen finner vi de som tilsiktet ønsker å komme seg forbi uten å betale avgiftene.

Skatteetaten opplyser at virksomheter som blir oppdaget i kontroll kan vente seg å måtte betale hele avgiften - de kan i tillegg bli avkrevd en tilleggskatt på 20 prosent av det unndratte beløpet.

Les også: Mener arbeidsgiver skal betale for strømmen du bruker på hjemmekontor: – En akutt situasjon

Avgiften økte - og svindelen

Tolletatens analytikere har observert et økende volum på avvik knyttet til import av klimagasser, forteller Daatland:

- Hvis en trusselaktør har grunn til å tro at det er enkelt å passere barrierene, og verdien på den andre siden av barrieren er betydelig, blir mer attraktivt å kapitalisere på økte avgifter.

Dette er bakteppet for økt innsats for å avdekke denne typen aktivitet:

- Vi har derfor lagt ned en innsats for å tilrettelegge for en risikobasert objektutvelgelse for å møte denne trusselen. Denne er basert på etterretning og analyse, sier avdelingsdirektøren.

Daatland nevner flere tilfeller av store avsløringer internasjonalt. I en av sakene ble det oppdaget udeklarerte last på 76 tonn med klimagasser.

- Vi ser saker hvor det er unndratt fra noen tusen kroner til over en million, sier Daatland.