Tranøy mener dagligvarekonkurransen de siste månedene tyder på at Kiwi har en ny, aggressiv strategi som på sikt kan true Rema 1000 og Extra.

– Det virker som strategien til Kiwi er endret, sier Bent Sofus Tranøy til Nettavisen. Han er professor ved Høgskolen i Innlandet og Høyskolen Kristiania.

Tranøy var et av medlemmene i det såkalte Matkjedeutvalget i 2011. Mindretallet utvalget foreslo den gang å tvangsoppløse den mektige Norgesgruppen. Der er Kiwi er en av flere kjeder.

Nå mener Tranøy det er aktuelt å diskutere tvangsoppløsning av Norgesgruppen på nytt.


Byks for Kiwi

Bakgrunnen er tallene fra analyseselskapet AC Nielsen som Nettavisen kunne avsløre. De viser at Kiwi gjør et byks og kaprer mange nye kunder. Siste 12 måneder øker Kiwi andelen av markedet med 2,3 prosentpoeng til 25,2.

Se hele oversikten lenger ned

– Den siste måneden har vært en sammenhengende PR-triumf for Kiwi. Stuntet deres første februar har de fått full uttelling på, sier Tranøy.

Han viser til at Kiwi lot prisene stå i ro første februar, mens Extra og Rema 1000 satt dem opp.

Ny strategi hos Kiwi

Tranøy mener å se et skifte hos Kiwi når det gjelder strategi.

– Som en del av Norgesgruppen har Kiwi lenge hatt bedre betingelser enn konkurrentene, fordi Norgesgruppen kan forhandle seg fram til bedre avtaler med leverandørene, sier Tranøy.

– Fram til nå har Kiwi latt være å bruke denne fordelen til å sette prisene lavere enn konkurrentene, de har i stedet brukt krefter på å starte opp flere nye butikker, sier Tranøy.

Stuntet Kiwi gjorde første februar tyder på at kjeden har fått en ny strategi.

– Nå virker det som om Kiwi virkelig vil konkurrere på pris, sier Tranøy.

– Kiwi kan være billigst siden de har størst muskler, og jeg er på sikt bekymret for Rema 1000 og Extra, sier Tranøy.

Den største blir stadig større

Mens Kiwi går kraftig fram, mister Meny hele 1,4 prosentpoeng. Begge to er sammen med Joker og Spar deler av Norgesgruppen. Og Norgesgruppen øker med 0,7 prosentpoeng til 44 prosent av markedet.

– Det er grunn til bekymring for Norgesgruppens størrelse. Nå øker de med 0,7 prosentpoeng. Det er ikke så lenge til de er på 50 prosent, sier Tranøy.

– Dette et marked der det er en tendens at den største aktøren langsomt blir større og større. Jo større de blir jo bedre vilkår får de og jo bedre tåler de priskonkurranse, sier Tranøy.

Tvangsoppløsning

Da Tranøy satt i Matkjedeutvalget i 2011 hadde Norgesgruppen en markedsandel på 37,4 prosent. De ferske tallene viser at Norgesgruppen nå har 44 prosent.

– Vi advarte mot utviklingen da jeg satt i matkjedeutvalget i 2011. Da foreslo et mindretall av oss å tvangsoppløse Norgesgruppen. Det kan være man bør se på den muligheten igjen, sier Tranøy.

Coop: – Myndighetene må vurdere grep

Både Rema 1000 og Coop taper markedsandeler viser tallene Nettavisen har fått tilgang til.

– Myndighetene må vurdere hvor stor de mener at én aktør kan bli i et så presset marked som dagligvare, før de griper inn, Kommunikasjonsdirektør i Coop Bjørn Takle-Friis.

Coop har kjedene Mega, Prix, Marked, Obs, Matkroken og Extra. Mens Norgesgruppen styrker seg med 0,7 prosentpoeng, taper Coop samlet 0,2 prosentpoeng. Extra går riktignok litt fram.

– At Extra vokser er bra. Men vi er bekymret for utviklingen med tanke på at vi har fått historisk høye prisøkninger fra leverandørene. Samtidig holder Extra fortsatt prisene på samme nivå som tidligere, sier Takle-Friis.

Kiwi: – Samme strategi

Kommunikasjonssjef Kristine Arvin i Kiwi avviser at de har endret strategi.

– Kiwi har ikke endret strategi. Kiwi har lenge vært den billigste lavpriskjeden, og det skal vi fortsatt være, sier Arvin.

Hun hevder Kiwi bygger vi nye butikker i samme tempo som tidligere.

Norgesgruppens kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud mener premissene til Tranøys uttalelser er feilaktige.

– Konkurransetilsynet uttalte tidligere i år at forskjellene i innkjøpspriser er langt mindre enn mange hevder, sier Rømmerud.

– Noen mener dagligvarebransjen tar for høye priser og utnytter prisveksten til å øke prisene for mye. Mens Tranøy ser ut til å mene at prisene er for lave, sier Rømmerud.

Han mener de siste ukene viser at konkurransen fungerer svært godt.

– Kampen om lavpriskundene er beinhard, og skal Kiwi lykkes kan de ikke gi seg på pris, sier Rømmerud.

– Årsresultatene til alle dagligvareaktørene viser at Tranøys påstand om at konkurransen vil føre til færre aktører faller på sin egen urimelighet, sier Rømmerud.

Han mener også at konkurransen har ført til at prisveksten på mat og drikke i Norge er lavere enn landene rundt.

Markedsandeler i dagligvarebransjen

Månedstallene fra AC Nielsen er ikke offentlige, men Nettavisen har fått tilgang til tallene.

Kjede Februar '22 Februar '23 Endring Gruppering
Kiwi 22,8 25,2 2,3 Norgesgruppen
Meny 10,4 9,0 −1,4 Norgesgruppen
Spar 6,8 6,6 −0,2 Norgesgruppen
Joker 3,3 3,2 −0,1 Norgesgruppen
Extra 16,8 17,0 0,2 Coop
Obs 4,5 4,4 −0,1 Coop
Coop Prix 3,4 3,4 0,0 Coop
Coop Mega 3,5 3,4 −0,1 Coop
Coop Marked 0,8 0,6 −0,2 Coop
Matkroken 0,4 0,4 0,0 Coop
Rema 1000 23,3 23,0 −0,3 Reitan
Bunnpris 3,5 3,5 0,0 Lykke
Gruppering Februar '22 Februar '23 Endring
Norgesgruppen 43,3 44,0 0,7
Coop 29,4 29,2 −0,2
Reitan 23,3 23,0 −0,3
Lykke 3,5 3,5 0,0