En ny koronakrise rammer Sverige. Veksten i sykehusinnleggelser vokser raskere enn noe annet sted i Europa, og kritikken blir stadig kraftigere mot Anders Tegnell.

- Så langt har Sverige strategi vist seg å være en dramatisk fiasko, sier virolog og kritiker Lena Einhorn, som viser til at Sverige nå har åtte ganger flere smittede i forhold til befolkningen enn Finland og tre og en halv gang mer enn Norge.

- Og de skulle hatt det verre enn oss i høst, fordi vi skulle ha immunitet, sier hun til Financial Times.

Ifølge avisen er de siste tallene fra Stockholm at en av fem tester er positive. Smitten er langt mer utbredt enn man trodde.

Det er dystre tall som kommer fra Sverige, og det er lite i tallene som tyder på at det er snakk om noe flokk-immunitet. I forrige uke kom det 5.766 nye tilfeller bare i Stockholm, og smitten er rundt 50 prosent høyere per 100.000 innbyggere enn i Oslo, som ligger høyest i Norge.

På pressekonferansen torsdag opplyste Anders Tegnell at smitten nå er på vei inn i aldershjemmene igjen, og at man forrige uke hadde nesten 400 smittede på slike hjem - noe han betegnet som et advarselstegn.

Den nordiske storbanken sier det tydelig i sin dagsrapport: - Europeiske land begynner å vise en fallende trend i nye tilfeller, noe som indikerer at bedre tider ligger foran oss. Sverige har passert både Tyskland i nye tilfeller per capita, heter det i den daglige korona-oppdateringen.

Dette er illevarslende tegn på at svenskene risikerer en ny bølge med dødsfall, og statistikken til nå er dramatisk mye dårligere enn i Norge.

  • Norge har 5,3 millioner innbyggere, mens Sverige har 10,2 millioner.
  • Til nå har Sverige hatt 6.082 korona-dødsfall, mot 285 i Norge.
  • Hadde Sveriges tall vært som Norge, ville landet reddet over 5.500 menneskeliv.
  • Og motsatt, hadde vi fulgt svenskene, ville korona krevd 3.160 dødsfall i Norge.

De svenske tallene viser at Stockholm har det verst. Bare i forrige uke kom det nesten 5.800 nye sykdomstilfeller i byen. Hovedstaden hadde også mest smitte i første omgang, men det er altså ikke spor av noen betydelig flokk-immunitet i byen.

Det har vært en omfattende debatt i Sverige for å forklare de høye dødstallene. I likhet med i Norge er korona spesielt utbredt i innvandrermiljøer, og i likhet med i Norge er det pekt på faktorer som dårlig økonomi, trangboddhet og problemer med å få ut informasjon. Som i Norge har mange blitt smittet og dødd på sykehjem.

Den overgripende strategien i Sverige er å minimere dødelighet og sykdom i hele befolkningen, og å minimere øvrige negative konsekvenser for folk flest og samfunnet.

Les mer: Folkhälsomyndighetens arbete med covid-19

Generelt har svenske politikere og helsemyndigheter vært mer forsiktig med å stenge ned samfunnet enn de norske. Sverige hadde lavere vekst i arbeidsledigheten enn i Norge, og har for eksempel ennå ikke vedtatt skjenkestopp og stengte restauranter i Stockholm.

I mellomtiden vokser altså smitten sterkere enn i nabolandene, og statsepidemiolog Anders Tegnell går ikke lenger så fri fra kritikk som tidligere. En ny bok avslører hvordan Anders Tegnell trosset faglige råd i tro på flokkimmunitet - altså å akseptere at mange ble smittet, for at smitten senere skulle dø ut.

Les mer på Svenska Dagbladet: Mail avslører Tegnells veivalg: En hodeløs strategi

Her kan du høre forfatteren av boken «Flocken», Johan Anderberg, i intervju med Sveriges Radio.

Også i Norge var det diskusjon om den norske eller svenske strategien var riktig. Mange advarte mot store økonomiske og sosiale kostnader ved å stenge ned landet, og fremstilte covid-19 som en kraftig form for influensa.

I dag er det få som mener at vi bare skal la koronapandemien gå sin gang. Og svenskene ligger an til å runde 200.000 sykdomstilfeller om kort tid.

I boken «Flocken» beskrives hvordan Anders Tegnell ble advart av noen av landets fremste eksperter mot å velge flokkimmunitets-strategien. Den 15. mars skrev Peet Tüll, som tidligere var leder for smittebeskyttelses-enheten, en mail til Tegnell, der han beskrev tre strategier for å stoppe epidemien:

  1. Total nedstengning av samfunnet i fire uker.
  2. Finne så mange smittede som mulig, spore smitte og sette dem i karantene
  3. La smittespredningen skje, langsomt eller fort, for å oppnå flokkimmunitet.

Tüll anbefalte alternativ 2, og advarte sterkt mot alternativ 3 fordi den ville føre til et tusentall av døde og mente det ville fremstå som «en oppgitt og hodeløs strategi, som jeg aldri ville akseptert i min tidligere rolle».

Tegnell svarte: - Jo, vi har gått igjennom dette, og tross alt landet i 3.

Les mer på Aftonbladet: Tegnell ble tidlig advart mot høye dødsfall: Hodeløs strategi

Vi kjenner ennå ikke den historiske fasiten for koronapandemien. en akkurat nå er det grunn til å håpe at bedre behandling og vaksine kommer i tide til å spare Norge for mange tusen dødsfall.

Vi har også overbevisende tall som viser at det er samfunnsmessig mer lønnsomt å stenge ned og bekjempe pandemien, eller la den brenne ut og akseptere enorme sosiale og økonomiske konsekvenser.

I møte med en ukjent krise som koronapandemien bør ingen være etterpåkloke, men akseptere at beslutningene i mars ble tatt under stor usikkerhet.

Men det kan være verdt å minne om filosofi Henrik Syse, som sa at moralfilosofisk er det riktig å redde liv man kan redde nå, og kjøpe seg tid til å håndtere fremtidige problemer.

Covid-19 er ingen landskamp mellom Norge og Sverige, og det vil være dypt tragisk hvis ettertiden viser at våre svenske naboer valgte en koronastrategi som kostet tusener av menneskeliv som kunne vært spart.

Men til nå er det all grunn til å være glade for at vi har Camilla Stoltenberg, Espen Rostrup Nakstad, Bent Høie og alle andre som har bidratt til de norske valgene.

Så skal det nevnes at Oljefondet gjorde at norske politikere hadde større økonomiske muskler til å kjøpe seg tid enn svenskene.

I skrivende stund har Norge snaut 26.000 sykdomstilfeller, mens Sverige, som har under dobbelt så mange innbyggere, har seks ganger flere tilfeller (167.000).

I Sverige har nær 2.900 vært innlagt på intensivavdeling, mens Norge har under en tiendedel så mange som har vært på intensiven. Og Sverige har altså over 20 ganger så mange dødsfall - og det før bølge 2 har nådd toppen.

PS! Hva mener du? Er den svenske strategien hodeløs eller smart? Skriv din mening i et leserbrev!