Høyesterett slår fast at Nav har krevd for høy trygdeavgift av nordmenn på jobb i Malaysia. Det skriver Finansavisen (krever abonnement) torsdag.

– Min første refleksjon er at her har Nav tolket reglene slik de mener de bør være, og ikke slik de er, sier Anette Fjeld. Hun er partner og leder for Deloittes avdeling for skatte- og avgiftsprosedyre, og viser til en fersk Høyesterettsdom, skriver Finansavisen.

Les også: Stortinget stemte ned mistillitsforslaget mot statsråd Anniken Hauglie

Dommen slår fast at at Nav har krevd over 355.000 kroner for mye i trygdeavgift for 2012 av en mann på jobbopphold i Malaysia, ved å benytte høy sats for trygdedavgift i stedet for lav.

Les: Nav-skandalen: Statsministeren ber om EØS-undersøkelser i alle departementer

Mannen er på ingen måte alene.

– Staten har opplyst om at det er 541 saker der nordmenn har jobbet i Malaysia i perioden 2012 til 2018. Mange av disse kan ha blitt rammet av den praksisen som ifølge Høyesterett er feilaktig, sier Fjeld til Finansavisen. Fjeld har selv førte mannens sak for lagmansretten og Høyesterett.

Les også: Riksadvokaten ble ikke orientert om trygdeskandalen fordi saken kunne bli offentlig kjent

I en kommentar til dommen, sier Yngve Åsholt i Nav blant annet følgende til Finansavisen:

– Høyesterett er enig med Nav i at lav trygdeavgift for frivillige medlemmer som ikke skatter til Norge gir en underfinansiering av folketrygdens utgifter, og at det tilsier at avgiften bør være høy. Høyesterett har likevel kommet til at forskriften slik den lød i 2012 ikke ga tilstrekkelig grunnlag for høy avgift.

Les også: – Nav-ledere vitser om trygdemottakere

Advokat Fjeld er prosessfullmektig i to tilsvarende saker som er stanset i lagmannsrettene i påvente av en avklaringen fra Høyesterett.

– NAVs tolking av regelverket har skapt mye frustrasjon hos klientene våre og hos advokater i fagmiljøet generelt. Høyesteretts dom innebærer at skattepliktig i forskrift om avgiftsgrunnlag og avgiftssatser skal forstås på samme måte som i skatteloven, sier Fjeld i en epost sendt til Nettavisen.

Det innebærer at er man skattepliktig etter skatteloven er man skattepliktig etter forskriften, og da skal man betale lav trygdeavgiftssats for frivillig medlemskap i folketrygden.

- Høyesteretts dom er i tråd med den tolkingen som våre klienter og advokater i fagmiljøet har gjort gjeldende over år, sier hun.