Torsdag ettermiddag la NAV frem deres egen rapport fra NAV-skandalen som har herjet nyhetsbildet over lengre tid.

På grunn av at NAV og rettssystemet hadde lagt til grunn en feil tolkning av regelverket, har minst 36 uskyldige personer havnet i fengsel.

– Det er grenseløst urettferdig og vondt. Dette burde ikke skje i Norge, og det er derfor vi skal gå grundig gjennom hvorfor det har skjedd, sa statsminister Erna Solberg (H) til TV 2.

Kontrollrapport

Rapporten NAV legger frem ble ikke ferdig før sent i går kveld etter oppdrag fra NAV-direktør Sigrun Vågeng. Internrevisjonen har snakket med over femti personer.

Rapporten skulle kartlegge hvorfor skandalen oppsto, og hva som skjedde for å rette opp feilene. Men de har ikke vurdert om det ble begått feil før 2012.

– Hvorvidt tolkningen har vært feil før 2012, har ikke internrevisjonen gjennomgått, sier revisjonsdirektør Terje Klepp under presentasjonen.

Rapporten har vurdert feil knyttet til sykepenger, dagpenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger.

– Internrevisjonen skal ha ros for å ha gjort et godt stykke arbeid. Vi er godt fornøyd med at rapporten blir lagt frem før jul. Det kan gjøre ventetiden kortere for dem det gjelder, sier Tor Bernhard Slaathaug i Stiftelsen rettferd for taperne.

NAV har tidligere innrømt at omlag 2400 personer har fått urettmessig krav på tilbakebetale ytelser, fordi de har oppholdt seg i utlandet.

Tabber

Internrevisjonen har gjennomgått en rekke dokumenter knyttet til NAVs praksis. Revisjonsdirektøren forteller at språkproblemer kan være én av årsakene til feilpraksisen.

Når regler via EØS-kommer, blir de oversatt til alle medlemslands språk.

– Ved en forordning som ikke finnes på norsk, ser man som regel på den danske oversettelsen eller den engelske. Den gamle forordningen finnes på både dansk og norsk.

– Det er to sentrale forhold i EØS-forordningen som er forskjellig. Det er definisjonen av opphold og bosted. Opphold var definert som midlertidig opphold. Det var likt på norsk og dansk. Ved oversettelse av den nye forordningen oppstår imidlertid et avvik i de to språkversjonene. Den danske har den samme definisjonen som den gamle forordningen.

I den norske blir dette imidlertid definert som midlertidig oppholdssted.

– Dette kan være en av årsakene til feiltolkningen i regelverket, sier Klepp.

NAV spurte også om en avklaring tilbake i 2009 fra departementet, for å få signaler om hvordan de skulle tolke reglene.

Departementet, som da ble styrt av arbeidsminister Dag Terje Andersen (Ap) svarte nei.

Tre K-er

– Det er en åpenbar mangel på EØS-kompetanse i etaten, sier revisjonsdirektøren.

– Oppsummert kan vi trygt si at det ikke er én enkelt grunn til at det har gått så galt. Det er likevel tre hovedgrunner: Mangelfull kompetanse, dårlig kapasitet og misforståelse og dårlig kommunikasjon både internt og eksternt, sa Klepp.

– Dette er en stor og kompleks sak gjennom mange år. Regelverket har vært misforstått fra begynnelsen. Folk har blitt satt i fengsel på feil grunnlag.

Nettavisen følger presentasjonen og vil publisere oppdateringer.

Les alt om NAV-saken: