Onsdag morgen publiserer den norske forskningsinstitusjonen Cicero en fersk rapport om hvordan verdens planer for fossil energiproduksjon passer sammen med klimaforpliktelsene i Parisavtalen. Konklusjonen er at planene er uforenlige med verdens mål om å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 grader.

- Det er et betydelig gap mellom planlagt produksjon og maksimalt forbruk av fossil energi dersom klimamålene skal nås. Det børe ha stor interesse for et oljeproduserende land som Norge, sier Cicero-forsker Bård Lahn i en melding onsdag.

Ifølge Cicero-rapporten, som heter The Production Gap, er det planlagt for 120 prosent for mye fossil energi enn det som er mulig dersom vi skal nå 1,5-gradersmålet.

- Det vi ser er at fossilproduserende land i verden prosjekterer med utvinning av fossile ressurser som vil føre til 50 prosent høyere utslipp i 2030 enn det som er mulig dersom vi skal nå målet om ikke å varme opp kloden mer enn 2 grader, sier Lahn.

Les også: Det finnes en løsning på klimakrisen. Den hater vi mer enn klimakrisen

- Gir grunn til bekymring

Størst avvik mellom mål og planlagt produksjon finner forskerne når de ser nærmere på kull: Verden har planlagt for 150 prosent mer kull enn det som er forenlig med 2 graders oppvarming, og 280 prosent mer enn det som er forenlig med en 1,5 graders oppvarming.

For olje og gass er avviket mellom planlagt produksjon og klimamålene noe mindre. Planlagt produksjon er mellom 40 og 50 prosent mer enn det som vil være i tråd med 2-gradersmålet i 2040. Norge eksporterte olje og gass verdt 583,3 milliarder kroner i 2018, og selskapene på norsk sokkel har store ambisjoner om å skru opp tempoet på leteaktiviteten i årene som kommer.

- Funnene gir grunn til bekymring. Større produksjon av fossil energi gjør det vanskeligere å nå klimamålene. På nasjonalt nivå kan det bidra til at investeringer, infrastruktur og kompetanse kanaliseres inn i feil sektor, og bidrar til en såkalt «lock-in»-effekt der man låses til en fossilt energisystem, sier Lahn.

I en melding skriver Cicero at Norge må ta problemstillingen på alvor, og peker på flere virkemidler som kan tette gapet mellom produksjon og klimamål.

- Land kan begrense leting og utvinning etter fossile ressurser. De kan fase ut subsidier, endre skattesystemer og avstemme fremtidige produksjonsplaner med klimamål.

Les også: SAS: - Klimaavgifter kan føre til mer klimautslipp

Slå beina under «klimavennlig» gass

Mange forskere, politikere og representanter fra oljeindustrien fremholder ofte at norsk gass spiller en viktig rolle i den grønne omstillingen som en erstatter for kull. Gass har langt lavere utslipp enn kull, og mange peker derfor på at gass er «broen» til fornybar-samfunnet som kan mette verdens energibehov mens fornybar teknologi blir mer effektivt og bygges ut.

Nyere forskning peker imidlertid på at økt gassproduksjon og lavere gasspriser kan øke klimagassutslippene og utsette overgangen til utslippsfrie energisystemer, ifølge Cicero-rapporten.

Cicero mener at lekkasjene av klimaskadelig metan fra gassystemene ofte er høyere enn estimert, at lavere gasspriser og mer tilgjengelig gass vil føre til høyere gassbruk og utslipp, og at fornybar energi og batteriteknologi har utviklet seg raskere enn tidligere antakelser - og at behovet for en «gassbro» dermed er lavere.